DRAMA: Grupa Interpersonalna dla Dzieci w wieku 10-12 lat i Warsztaty dla ich Rodziców. - Ośrodek Regeneracja

DRAMA: Grupa Interpersonalna dla Dzieci w wieku 10-12 lat i Warsztaty dla ich Rodziców.

Dzieci

Wiek 10-12 lat jest szczególnym etapem w życiu, gdyż wiąże się z doświadczaniem licznych zmian związanych z dorastaniem. Okres ten, inaczej zwany preadolescencją, uruchamia wiele procesów fizycznych będących początkiem dojrzewania. Zmienia się ciało, ale zmienia się również jakość relacji rówieśniczych. To czas, w którym zostają wystawione na próbę wszystkie stosowane dotychczas mechanizmy radzenia sobie dziecka w relacjach rodzinnych i rówieśniczych. Odnalezienie się w tym okresie, zwiastującym kolejne lata intensywnych przemian z dziecka w nastolatka, jest wyzwaniem dla każdego młodego człowieka.

Dlatego przygotowaliśmy propozycję grupy interpersonalnej szczególnie skierowanych do dzieci wchodzących w okres zmian. Mają to być zajęcia dla dzieci, które:

 • potrzebują nawiązać nowe relacje rówieśnicze,
 • chciałyby lepiej zrozumieć siebie,
 • mają trudności ze zrozumieniem i regulowaniem swoich emocji, rozpoznawaniem swoich potrzeb,
 • posiadają obniżoną samoocenę lub brak wiary we własne możliwości,
 • chciałyby odważniej wyrażać swoje zdanie, skuteczniej pokonywać swoje lęki,
 • unikają konfrontacji, wybierają formę „skrycia się” i przystosowania, co bywa czasem męczące,
 • są ciekawe wyrażania siebie w sposób twórczy, lubią język ekspresji artystycznych.

Rodzice

Nasza oferta grup dla dzieci jest nierozłącznie związana z propozycją Warsztatów dla ich Rodziców. Powiązanie pracy dzieci ze wsparciem oferowanym rodzicom jest dla nas naturalnym rozwiązaniem pozwalającym zaangażować w proces zmian całą rodzinę, a tym samym poszerzyć możliwości rozwoju nie tylko dla dziecka, ale także jego rodziców. Spotkania dla rodziców są propozycją mającą na celu zapewnienie dziecku spójnych warunków dla nabywania nowych kompetencji i zaistnienia pożądanych zmian. Spotkania stwarzają rodzicom możliwość lepszego zrozumienia trudności doświadczanych przez dziecko oraz adekwatnego wspierania go, jak również są szansą wymiany refleksji, uwag i stawania pytań. 

Jak dołączyć?

Rodziców i dzieci zainteresowanych uczestnictwem w grupie zapraszamy na konsultację z osobami prowadzącymi zajęcia. Podczas konsultacji chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie są Państwa potrzeby oraz oczekiwania, wspólnie sformułować cele indywidualne, które będą wyznaczać kierunek pracy terapeutycznej z dzieckiem podczas zajęć.

W sprawie terminów konsultacji prosimy o kontakt z biurem.

Ile jest osób w grupie?

Grupa dzieci będzie liczyła 8-10 osób.

Kiedy się spotykamy?

Spotkania grupy: piątki 16.30-18.00
I semestr: 4.10 – 7.02.2019
Grupa nie spotyka się: 01.11, 27.12, 3.01.

Gdzie się spotykamy?

Miejsce spotkań: Tucholska 37

Jak pracujemy?

Często wyrażenie pewnych stanów i myśli drogą werbalną jest dla dziecka trudne. Wtedy z pomocą przychodzą inne sposoby i techniki wyrażenia i poznania siebie. Jedną z nich jest DRAMATERAPIA. Jest to forma psychoterapii, która powstała w Wielkiej Brytanii 60 lat temu. W tej metodzie pracy centralną pozycję w relacji terapeutycznej zajmuje gra, kreatywność, tworzenie opowieści oraz działanie poprzez ruch. Dramaterapia opiera się przede wszystkim na pracy z metaforą, za którą dziecko może się skryć, jeśli odczuwa trudność w bezpośrednim wyrażaniu siebie. Ważnym aspektem tej formy pracy jest odwoływanie się do fantazji dziecka, rozbudzanie wyobraźni, niedyrektywna zabawa oraz eksperymentowanie z różnymi rolami, co pozwala zmienić perspektywę widzenia siebie przez dziecko oraz pozwala wyjść z utartych schematów zachowań.

Nieskrępowana i przyjemna zabawa będzie punktem wyjścia do budowania zaufania i relacji w grupie, a w efekcie do poznawania wewnętrznego świata dziecka. Poprzez twórcze poznawanie siebie i innych, każdy uczestnik będzie mógł odkryć i „wyrazić swoją bajkę”, będącą metaforą jego doświadczenia.

Warsztaty dla Rodziców

W ramach pracy grupowej dzieci, zapraszamy rodziców na cykl trzech spotkań o charakterze warsztatowym. Ich celem jest wsparcie rodziców w rozumieniu trudności, których może doświadczać ich dziecko, nabycie umiejętności aktywnego słuchania o potrzebach dziecka, wydobywania zasobów dzieci oraz swojego potencjału rodzicielskiego, przydatnych w budowaniu relacji opartych na bliskości i zaufaniu.

Udział w Warsztatach możliwy jest po uprzednim zapisaniu się w biurze. Terminy spotkań otrzymacie Państwo przy zapisie. Warto, aby rodzice razem uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych, choć w szczególnych przypadkach (np. w trakcie rozwodu) każdy z rodziców może wybrać udział w Warsztatach odbywających się w kolejnym semestrze.

Spotkania podsumowujące dla rodziców

Każdy semestr kończy się indywidualnym, podsumowującym spotkaniem rodziców z psychoterapeutą prowadzącym Grupę. Jeżeli uczestnictwo rodziców w jednym, wspólnym spotkaniu podsumowującym jest niemożliwe, mogą odbyć się dwa spotkania podsumowujące, dla każdego z rodziców osobno. W takiej sytuacji drugie spotkanie podsumowujące jest dodatkowo płatne.

Dodatkowe spotkania rodzicielskie

Istnieje możliwość dodatkowych spotkań rodzicielskich w trakcie trwania Grupy oraz Warsztatów po uprzednim umówieniu się na konsultacje w Biurze. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji w celu lepszego rozumienia dziecka spotkanie może odbyć się na prośbę prowadzących. Dodatkowe spotkania są płatne.

Jakie są koszty?

 • Koszt udziału w Grupie Interpersonalnej dla Dzieci Drama i Warsztatach dla Rodziców został podzielony na raty po 530 zł miesięcznieKwota obejmuje: opłatę za spotkania w ramach Grupy dla Dzieci, Warsztaty dla Rodziców oraz jedno semestralne spotkanie podsumowujące dla rodziców z prowadzącym Grupę. 
  Kwota raty jest stała bez względu na liczbę spotkań dla dzieci i rodziców w danym miesiącu, ponieważ całkowity koszt spotkań grupowych dla dzieci i warsztatowych dla rodziców oraz spotkania podsumowującego został podzielony na równe raty.
 • Wpłata pierwszej raty umożliwia rezerwację miejsca w spotkaniach Grupy i Warsztatach. Prosimy o dokonanie wpłaty pierwszej raty w ciągu 3 dni od dnia konsultacji. Brak odnotowanej wpłaty będziemy rozumieć jako rezygnację z uczestnictwa w Grupie i Warsztatach.
 • Kolejne wpłaty prosimy wnosić do 4 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na konto ReGeneRacji: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 (z dopiskiem w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka i nazwa grupy).

Uwaga!

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w Grupie dla Dzieci i  w Warsztatach dla Rodziców decydowały się osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma sesji. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie Biura lub psychoterapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności na spotkaniach Grupy i Warsztatach wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy.

 

 

Prowadzący:

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.

Anna Kaplińska-Struss

Jestem absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserii filmowej w Łodzi. Skończyłam dwuletnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja, a także Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej LPS. Jestem certyfikowanym coachem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam podyplomowy Kurs Arte-terapii w Polskim Instytucie Erickonowskim. Od 2014 roku jestem związana z Oddziałam Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzę oraz współprowadzę grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Pracuję i superwizuję się w nurcie psychodynamicznym.