Dzielni żeglarze. Wakacyjna grupa dla dzieci, których rodzice się rozstali połączona z warsztatami dla rodziców. - Ośrodek Regeneracja

Dzielni żeglarze. Wakacyjna grupa dla dzieci, których rodzice się rozstali połączona z warsztatami dla rodziców.

Dzielni Żeglarze. Razem żegluje się łatwiej. 

Czasem płyniemy przez naszą codzienność pewnie i bez zakłóceń, po znanych wodach przeżywając fantastyczne przygody. Bywa jednak, że nasz statek chwieje się pod naporem wiatru i fal. Trafiamy na sztorm, po którym suszyć trzeba pokład i reperować żagle. Bywa, że lądujemy na zupełnie nieznanej nam wyspie, a to zmusza nas do nauczenia się nowych sposobów przetrwania. Czasem po burzy wychodzimy odważniejsi i mocniejsi, ale czasem tracimy nasze siły i mamy ochotę się poddać. Wszystkim tym przygodom towarzyszą uczucia, które dobrze jest oswoić, tak aby stały się naszymi przyjaciółmi i przewodnikami.
 

Jak się zapisać ? 

 • napisz: grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl 
 • zadzwoń: 22 280 92 00 (11.00-19.00)
  zapiszemy Cię na konsultację do osoby prowadzącej grupę.

Do przeczytania: Informacje o Wakacyjnych Grupach IN IN Junior
Do wypełnienia: ANKIETA (najpóźniej na dwa dni przed umówiona konsultacją do grupy)
Do pobrania, wypełnienia i przesłania: Pozwolenie na leczenie.

Więcej informacji poniżej, we fragmencie zatytułowanym Jak dołączyć?

GRUPA DLA DZIECI

Dla kogo?

Drodzy Rodzice, jeżeli martwicie się o to, jak funkcjonuje Wasze dziecko, niepokoicie się, że jest to związane z Waszym rozstaniem, macie wrażenie, że ostatnio się zmieniło, jest zbyt wycofane albo zbyt ekspansywne, to zapraszamy do nas. Podczas naszej 5-dniowej grupy będziemy przyglądać się sobie, temu co czujemy, czego potrzebujemy, w czym szukać chcemy oparcia.  We wspólnej zabawie będziemy szukać tego, co nas łączy, co daje nam siłę i radość. Tą wiedzą podzielimy się po zakończeniu z Wami, Rodzicami.

Jak pracujemy?

Oferujemy zajęcia o charakterze interpersonalnym prowadzone przez specjalistów z Ośrodka ReGeneRacja.
Pracując w grupie stwarzamy dzieciom naturalną możliwość doświadczania, zabawy oraz przyglądania się sobie i innym.  Jednocześnie każda z grup prowadzona jest w sposób, który uwzględnia indywidualne uwarunkowania, możliwości i chęci każdego z dzieci, tym samym nadając doświadczeniu grupowemu także walor indywidualny. 
Prowadzone przez nas grupy nie mają sztywnej struktury, przebiegu czy planu. Naszą ideą jest takie planowanie i regulowanie przebiegu zajęć, by każde z dzieci, które jest w grupie było w stanie optymalnie z niej skorzystać, ale na swoich własnych warunkach. Często dzieci same, intuicyjnie pracują nad istotnymi dla siebie kwestiami, regulując własne zaangażowanie adekwatnie do swoich aktualnych możliwości.

Specyfiką grup IN IN junior jest ich duża intensywność, która dotyczy nie tylko aktywności poznawczej czy ruchowej dzieci, ale w ogromnym stopniu także emocjonalnej. Dlatego podczas prowadzonych przez nas zajęć i oferowanych propozycji uwzględniamy indywidualne możliwości każdego z uczestników. Z tego względu w trosce o naszych podopiecznych dopasowujemy długość trwania zajęć do wieku dzieci.

Rodzice dzieci biorących udział w grupie codziennie otrzymują od osoby prowadzącej, w formie listu e-mail, podsumowanie zajęć w grupie w danym dniu. Ważne jest dla nas, abyście Państwo wiedzieli nad czym pracuje cała grupa. Jednym z założeń prowadzonych przez nas grup jest zachęcanie rodziców do aktywnego angażowania się w proces, w którym uczestniczy dziecko. Nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, iż gotowość rodziny do wspierania i towarzyszenia dziecku w takich intensywnych momentach rozwoju czy zmian, często umożliwia mu optymalne korzystanie z tego typu doświadczeń.

Dlatego też zapraszamy rodziców z dzieckiem na wstępne konsultacje z osobami prowadzącymi daną grupę. Konsultacje takie pomagają w lepszym poznaniu konkretnego zgłoszenia czy trudności oraz w ocenie tego, czy intensywna i interpersonalna grupa półkolonijna będzie dla dziecka odpowiednią formą pracy.

Po zakończonym cyklu zajęć interpersonalnych zapraszamy rodziców na spotkanie podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej.  Na spotkania podsumowujące zapraszamy w ustalonym terminie. Potem taka możliwość przepada.
Jeżeli uczestnictwo rodziców w jednym, wspólnym spotkaniu podsumowującym jest niemożliwe, mogą odbyć się dwa spotkania podsumowujące, dla każdego z rodziców osobno. W takiej sytuacji drugie spotkanie jest dodatkowo płatne.

WARSZTATY DLA RODZICÓW 

Rozstanie to nie koniec, ale to niewątpliwie trudny czas dla całej rodziny. Choć wspólna relacja się zakończyła, rodzina wciąż istnieje. Warto być świadomym tego, że wzajemne relacje między rodzicami w trakcie rozstania są także wzorem relacji dla dzieci, co może wpłynąć na ich sposób poradzenia sobie z różnymi rozstaniami w przyszłości. Dlatego ważne jest, aby rodzice współpracowali i komunikowali się ze sobą w celu zapewnienia swoim dzieciom stabilności i wsparcia. Warsztaty dla rodziców rozstających się pomagają w tym procesie, dając narzędzia do budowania poprawnych relacji między rodzicami a także między dziećmi a rodzicami, zapewniając wsparcie emocjonalne dla całej rodziny.

Dla kogo?

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców, którzy przechodzą przez proces separacji, rozwodu lub rozstania i chcą zdobyć umiejętności, które pozwolą im lepiej zrozumieć potrzeby swoje i swoich dzieci, oraz skutecznie poradzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą rozstanie.

Jaki jest cel warsztatów?

Celem warsztatów jest przybliżenie perspektywy dziecka w sytuacji rozstania rodziców, jego emocji i rozumienia; a także wiedzy o możliwych sposobach udzielania emocjonalnego wsparcia przez rodziców.  Chcemy by warsztaty były okazją do refleksji na temat możliwych obszarów współpracy w wychowaniu dzieci i konstruktywnej komunikacji w rodzinie.
Korzyści, jakie niosą ze sobą warsztaty dla rodziców rozstających się, to m.in. lepsze zrozumienie potrzeb dzieci w trudnych sytuacjach, rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji, zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów rozwiązywania konfliktów oraz budowanie poprawnych relacji między rodzicami. Dzięki temu rodzice są w stanie stworzyć takie warunki dla swoich dzieci, które pozwolą im się rozwijać, w poczuciu, że są bezpieczne i  kochane.

Uczestnicy będą mieli szansę porozmawiać z innymi rodzicami, którzy przechodzą przez podobne sytuacje, zyskując wsparcie i być może inną perspektywę na swoje doświadczenia.

Co? Gdzie? Kiedy?

Dzielni Żeglarze

Dla rodziców:
Termin warsztatów: 19-20.08.2023
sobota 9.00-15.00 (w tym 1h przerwa obiadowa)
niedziela 9.00-12.00

Dla dzieci:
Termin grupy: 21-25 sierpnia 2023
Zajęcia grupy będą prowadzone w godzinach 9.00 – 14.00
Dla kogo: dzieci w wieku 7-11 lat
Skład grupy: 8-10 osób
Prowadzący: Alicja Krystyniak-Laskowska z osobą współprowadzącą
Opłata zniżkowa do 21 czerwca 2023

Konsultacje do grupy dla dzieci i rodziców
27.05, 17.06 13.00-17.00
 
Podsumowania grupy dla rodziców:
26.08 10-14 i 14.30- 18.30

Jak dołączyć?

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacją rodziców i dziecka z osobą prowadzącą grupę dziecięcą czyli w tym wypadku z Alicją Krystyniak-Laskowską. Celem spotkania jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności i ustalenie, czy grupa jest odpowiednią formą pomocy dla dziecka. Konsultacja jest dodatkowo płatna.

Chętnych prosimy o:

 • zapisanie dziecka w biurze na listę dzieci zainteresowanych uczestniczeniem w grupie 
  (tel.: 22 280 92 00, grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl
 • umówienie się na konsultację z osoba prowadzącą.  Na konsultacje zapraszamy dziecko z rodzicami. Konsultacja jest dodatkowo płatna.
 • pobranie i zapoznanie się z Informacje O Wakacyjnych Grupach IN IN Junior
 • wypełnienie ANKIETY najpóźniej na dwa dni przed umówiona konsultacją do grupy.
 • pobranie, wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie (zrobienie zdjęcia), wysłanie na adres: grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl Pozwolenia na leczenie
 • oraz dostarczenie do Ośrodka najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją. Dostarczenie w takim terminie daje gwarancję, że psychoterapeuci zdążą zapoznać się z zawartymi w ankiecie informacjami. Niedostarczenie wypełnionej ankiety w powyższym terminie może skutkować odwołaniem konsultacji przez prowadzących.
 • jeżeli w czasie konsultacji zostanie podjęta decyzja o uczestniczeniu dziecka w grupie wakacyjnej – wpłacenie w ciągu 3 dni od spotkania zaliczki w wysokości 250 zł.  Jest to jedyny sposób na rezerwację miejsca w grupie.

Nr naszego konta 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa grupy). 

Kiedy się spotykamy?

 • Zajęcia dla dzieci odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00, w siedzibie Ośrodka ReGeneRacja przy ulicy Tucholskiej 37 w Warszawie (300 m od pl. Wilsona)

Będziemy korzystać z własnego ogrodu i być może z okolicznych dobrodziejstw miejskich. 

Uwaga!
Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w Grupie dla Dzieci, Warsztatach dla Rodziców decydowały się osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma spotkań. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie Biura lub psychoterapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności na spotkaniach Grupy i Warsztatach wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy.

Co i gdzie jemy?

II śniadanie prosimy, aby dzieci przyniosły z domu – przyjemnie jest mieć ze sobą jedzenie, które się na pewno lubi, którym można się podzielić z innymi.  Zapewniamy, wodę, herbatę i przegryzki owocowo – chrupkowe.

Jakie są koszty?

Wpłata całej kwoty na dwa miesiące przed rozpoczęciem grupy: opłata zniżkowa za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą: 1285 zł.
Wpłata po tym terminie: opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą: 1385 zł.

Rezerwacja miejsca w grupie jest zagwarantowana po wpłacie zaliczki w wysokości 250 zł. Resztę kwoty prosimy wpłacić najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.

W cenie:

 • 5 dni intensywnych oddziaływań grupowych;
 • zajęcia w kameralnej grupie;
 • stała opieka psychoterapeutyczna specjalistów – psychologów i psychoterapeutów z Ośrodka ReGeneRacja oraz dwójki psychologów szkolących się  podyplomowej, czteroletniej Szkole Psychoterapii Dzieci Młodzieży;
 • wieczorne superwizje pracy psychoterapeutów Ośrodka ReGeneracja i psychologów wspomagających prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów grupowych. Celem tych superwizji jest lepsze rozumienie przeżyć i zachowań naszych małych uczestników grup;
 • codzienne opisy działań w grupie wysyłane przez osobę prowadzącą do rodziców uczestników;
 • spotkanie z psychoterapeutami prowadzącymi grupę podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej;
 • woda do picia oraz podwieczorek owocowo-chrupkowy;
 • ubezpieczenie NNW dziecka.

Dodatkowe koszty: wstępna konsultacja.

Zapraszamy

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla dziecka – dlaczego warto?

Alicja Krystyniak-Laskowska

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam IV-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz IV-letnie szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej organizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Doświadczenie w pracy zdobyłam pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a także odbywając staże na oddziałach psychiatrycznych oraz somatycznych dla dorosłych.