„BAJKOMOCNI”- Grupa IN-IN (integracyjna i interpersonalna) - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

„BAJKOMOCNI”- Grupa IN-IN (integracyjna i interpersonalna)

Dla tych, którym brakuje mocy.

 

„Bawiąc się, dziecko zdobywa doświadczenia, a zabawa wypełnia ogromną część jego życia. Człowieka dorosłego bogacą zarówno przeżycia zewnętrzne, jak i wewnętrzne, ale dziecko odkrywa bogactwo głównie w zabawie i fantazjowaniu. Tak jak osobowość dorosłego rozwija się dzięki jego doświadczeniom życiowym, tak osobowość dziecka kształtuje się poprzez jego własne zabawy lub zabawy wymyślone przez inne dzieci i dorosłych. Wzbogacając siebie samych, dzieci zaczynają stopniowo dostrzegać bogactwo otaczającego je świata. Zabawa jest ciągłym dowodem pomysłowości i żywotności dziecka. (…) W trakcie zabawy powstają związki uczuciowe, dzięki którym mogą rozwijać się więzi społeczne. (…) Patrząc z jeszcze jednego punktu widzenia na to bardzo złożone zagadnienie, można powiedzieć, że właśnie w czasie zabawy dziecko integruje psychikę z ciałem.”

D.W. Winnicott, brytyjski psychoanalityk, z wykształcenia pediatra, całe swoje życie poświęcił badaniom klinicznym i psychoterapii niemowląt, małych dzieci i ich matek.  „Dziecko, jego rodzina i świat”.

Dla kogo?

Grupa integracyjna jest propozycją dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej, którym z różnych powodów trudno jest zaistnieć w grupie rówieśników. Zapraszamy osoby, które korzystają z indywidualnego toku nauczania, z edukacji domowej lub po prostu, którym z różnych powodów trudno utrzymać się w systemie szkolnym.

Jak dołączyć?

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacją indywidualną z osobą prowadzącą grupę. Celem spotkania jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności i ustalenie, czy grupa jest odpowiednią formą pomocy. Konsultacja jest płatna.

 

Kiedy się spotykamy?                    Jak pracujemy?

BAJKOMOCNI
grupa integracyjna dla dzieci w wieku 10-12 lat

Prowadzący: Anna Kaplińska-Struss i Dobromiła Gliwińska
Spotkania grupy: piątki, 16-17.30
Skład grupy: 5-10 osób
Grupa całoroczna

START: w tym roku szkolnym, termin uzależniamy od liczby zgłoszeń.

Tym razem proponujemy pracę w grupie wspomagającej osobisty rozwój z elementami dramaterapii. Chcemy stworzyć warunki, w których dzieci będą mogły doświadczyć pozytywnych odczuć związanych z własną osobą, gdzie będziemy zmniejszać stres związany z różnymi ograniczeniami, gdzie będzie można poczuć się dobrze w swoim ciele. Będziemy wspierać umiejętności pomagające odnajdować się w grupie. Nauka będzie oparta na doświadczeniu zdobytym przez działanie. Będziemy starały się pracować na zasobach.W pracy wykorzystujemy to, z czym przyjdą nasi twórcy. Niektórzy czują się przyjemnie z muzyką, inni z ciałem i ruchem, jeszcze inni wyrażają się przez prace plastyczne. Staramy się aby uczestnicy dostrzegli własne kompetencje i umiejętności. Mamy się uczyć i doświadczać, że każdy ma potencjał, który zbuduje grupę.
Będziemy zatem wspierać rozwój dziecka przez budowanie współpracy i bezpieczeństwa w grupie, przez poczucie bycia potrzebnym, przez swobodną zabawę i fantazje.

Ideą, która nam przyświeca, jest założenie, że każda trudność może być zasobem, a twórczość jest doskonałym sposobem opracowywania tej trudności. Celem jest to by dziecko doświadczyło, że może być przyjęte w grupie takie, jakie jest.
Zapraszamy tych, którzy są zmęczeni, diagnozami, treningami umiejętności, schematem.

Dla chętnych rodziców, po 3 miesiącach pracy grupy przewidujemy możliwość odpłatnego spotkania informującego o sposobie funkcjonowania dziecka w grupie i wskazania obszarów do dalszej pracy.

Zastrzegamy sobie też możliwość skierowania na konsultacje psychologiczne.  

Jakie są koszty?

Koszt udziału w grupie dla dzieci wynosi 240 zł miesięcznie.  Pierwsza wpłata w wysokości 240 zł umożliwia rezerwację miejsca w spotkaniach grupy. Kolejne wpłaty prosimy wnosić do 4 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Ośrodka Regeneracja: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem: imię, nazwisko, nazwa grupy.

Osoby dołączające do grup w późniejszym terminie, będą miały wyliczone raty w innej wysokości, proporcjonalnie do liczby zajęć jakie zostały do końca cyklu. Dla nich PIERWSZE ZAJĘCIA RÓWNIEŻ SĄ GRATIS. Deklaracja uczestnictwa w grupie obejmuje cały cykl spotkań.

 

Prowadzące grupę:

Dobromiła Gliwińska

Jestem psychologiem, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, słuchaczką Szkoły Terapii Dzieci i Młodzieży przy LAboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Ukończyłam podyplomowy kurs Arteterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane jest z obszarami pracy z dziećmi, rodzinami, wspieraniem rozwoju oraz z edukacją. Pracowałam m.in. jako psycholog szkolny, współpracując przy projekcie edukacyjno-artystycznym Brave Kids czy realizując programy terapeutyczne dla osób dotkniętych niepełnosprawnością. Ogromną satysfakcję sprawia mi praca z dziećmi i młodzieżą i odkrywanie w nich tego, co my dorośli zatraciliśmy – spontaniczności, ciekawości i braku lęku przed zadawaniem pytań.

Anna Kaplińska-Struss

Jestem absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowałam reżyserię na PWSTViT w Łodzi. Skończyłam Studium Coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji. Prowadziłam Warsztaty dla rodziców w oparciu o metodę Mazlish i Faber. Od 2014 jestem związana z oddziałam dziennym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzę lub współprowadzę grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Jestem absolewentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Skończyłam podyplomowy Kurs Arte-terapii w Polskim Instytucie Erickonowskim.