MAJOWA Dwu-weekendowa Grupa IN-IN Junior dla dzieci w wieku 7-11 lat - Ośrodek Regeneracja

MAJOWA Dwu-weekendowa Grupa IN-IN Junior dla dzieci w wieku 7-11 lat

Widzimy, jak dzieci korzystają z prowadzonych w czasie roku szkolnego grup stacjonarnych. Dlatego chcemy zaoferować im czterodniowe doświadczenie podczas dwóch marcowych weekendów. Spotkania będą się odbywały w formie bezpośredniej.

Do wypełnienia: ANKIETA przed konsultacją do grupy – należy ją wysłać najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją na adres emilia.szulc@osrodekregeneracja.pl
Do pobrania, wypełnienia i przesłania: Zgoda na podanie leków
Do przeczytania: Informator o Grupach IN IN Junior

Jak się zapisać na konsultacje do osoby prowadzącej grupę? (znajdziesz nas pod nazwą Ośrodek Regeneracja)

umów wizytę online
 
Jeśli nie znajdziesz wolnego miejsca na booksy:

 • napisz: biuro@osrodekregeneracja.pl
 • zadzwoń: 22 280 92 00 (11.00-19.00), poszukamy wspólnie miejsca lub zapiszemy dziecko na listę rezerwową 

Więcej informacji poniżej, we fragmencie zatytułowanym Jak dołączyć?

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 7-11 lat do uczestnictwa w 2-weekendowej grupie interpersonalnej. Podczas dwóch weekendów – w sobotę oraz niedzielę, na przytulnym regeneracyjnym poddaszu czeka na nas… wspólna zabawa. Tajniki tej zabawy jeszcze nie są znane – zależą od naszej pomysłowości i współpracy. Wiadomo jedynie, że prawie wszystko jest możliwe. Wyobraźnia może nas ponieść w świat bajkowych postaci, upiornych zagadek czy też kreatywnych budowli. Moc emocji gwarantowana. Wspólna zabawa ma być okazją do zawarcia nowych przyjaźni, ale również przyglądania się sobie i innym.

Podczas zabawy będziemy mogli zaobserwować, w jaki sposób adaptujemy się do nowych sytuacji, jak wchodzimy w relacje z innymi dziećmi oraz dorosłymi, co się dzieje w naszych uczuciach i myślach w sytuacji współpracy oraz konfliktu, jakie mamy strategie radzenia sobie w różnych sytuacjach interpersonalnych, co jest naszym zasobem, a co trudnością. Wspólna zabawa może stać się również okazją do eksperymentowania nowych sposobów doświadczania siebie i innych.

Temu wszystkiemu będzie towarzyszyło uważne oko psychoterapeutów, którzy oprócz obserwacji trudności relacyjnych dzieci, będą wyławiać ich zasoby i stwarzać okazje do przezwyciężania trudności stosując różne interwencje terapeutyczne.

Dla kogo ?

Dla wszystkich Dzieci, które chciałyby zyskać okazję do nawiązania nowych znajomości, potrzebują doświadczyć kreatywnej, swobodnej zabawy w gronie rówieśników, mają trudności w odnajdywaniu się w nowych sytuacjach interpersonalnych, potrzebują okazji do przyjrzenia się swoim trudnościom w zakresie regulacji emocji, rozwiązywania konfliktów czy też współpracy z innymi dziećmi, chciałyby zyskać nowe sposoby radzenia sobie w interakcjach rówieśniczych.

Co jest celem grupy interpersonalnej?

Celem grupy interpersonalnej jest przyglądanie się sposobom, w jaki dzieci wchodzą w relacje z rówieśnikami, z dorosłymi i z całą grupą. Ważne jest zauważenie zarówno takich mechanizmów, które są pomocne, jak i takich, które szkodzą lub uniemożliwiają tworzenie satysfakcjonujących relacji. Grupa interpersonalna to swoisty mikrokosmos, w którym uczestnicy odwzorowują swój osobisty wzorzec wchodzenia w relacje, dzięki innym dzieciom i prowadzącym – poznają go oraz mają szansę znaleźć inne, bardziej satysfakcjonujące sposoby budowania relacji. Jednocześnie grupa interpersonalna pozwala na pogłębioną obserwację i diagnozę trudności relacyjnych dziecka.

Jak pracujemy?

Oferujemy zajęcia o charakterze interpersonalnym prowadzone przez specjalistów z Ośrodka ReGeneRacja. Pracując w grupie stwarzamy dzieciom naturalną możliwość doświadczania, zabawy oraz przyglądania się sobie i innym.  Jednocześnie każda z grup prowadzona jest w sposób, który uwzględnia indywidualne uwarunkowania, możliwości i chęci każdego z dzieci, tym samym nadając doświadczeniu grupowemu także walor indywidualny. 

Prowadzone przez nas grupy nie mają sztywnej struktury, przebiegu czy planu. Naszą ideą jest takie planowanie i regulowanie przebiegu zajęć, by każde z dzieci, które jest w grupie było w stanie optymalnie z niej skorzystać, ale na swoich własnych warunkach. Często dzieci same, intuicyjnie pracują nad istotnymi dla siebie kwestiami, regulując własne zaangażowanie adekwatnie do swoich aktualnych możliwości.

Specyfiką grup IN IN Junior jest ich duża intensywność, która dotyczy nie tylko aktywności poznawczej czy ruchowej dzieci, ale w ogromnym stopniu także emocjonalnej. Dlatego podczas prowadzonych przez nas zajęć i oferowanych propozycji uwzględniamy indywidualne możliwości każdego z uczestników. Z tego względu w trosce o naszych podopiecznych dopasowujemy długość trwania zajęć do wieku dzieci.

Grupy dla dzieci młodszych są mniej liczne i trwają maksymalnie 5 godzin dziennie, krócej niż w grupie starszej. Dostosowanie wielkości grupy oraz długości czasu trwania spotkań do młodszego wieku dzieci pozwala lepiej odpowiedzieć na ich rozwojowe możliwości i potrzeby. Kameralność grupy zwiększa poczucie bezpieczeństwa dzieci, a krótsze spotkania umożliwiają im wydłużenie czasu na odpoczynek w tak intensywnym, interpersonalnym, grupowym procesie.

Rodzice dzieci biorących udział w grupie codziennie otrzymują od osoby prowadzącej, w formie listu e-mail, podsumowanie zajęć w grupie w danym dniu. Ważne jest dla nas, abyście Państwo wiedzieli nad czym pracuje cała grupa. Jednym z założeń prowadzonych przez nas grup jest zachęcanie rodziców do aktywnego angażowania się w proces, w którym uczestniczy dziecko. Nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, iż gotowość rodziny do wspierania i towarzyszenia dziecku w takich intensywnych momentach rozwoju czy zmian, często umożliwia mu optymalne korzystanie z tego typu doświadczeń.

Dlatego też zapraszamy rodziców z dzieckiem na wstępne konsultacje z osobami prowadzącymi daną grupę. Konsultacje takie pomagają w lepszym poznaniu konkretnego zgłoszenia czy trudności oraz w ocenie tego, czy intensywna i interpersonalna grupa półkolonijna będzie dla dziecka odpowiednią formą pracy.

Po zakończonym cyklu zajęć interpersonalnych zapraszamy rodziców na spotkanie podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej. Na spotkania podsumowujące zapraszamy w ustalonym terminie. Potem taka możliwość przepada.

Jeżeli uczestnictwo rodziców w jednym, wspólnym spotkaniu podsumowującym jest niemożliwe, mogą odbyć się dwa spotkania podsumowujące, dla każdego z rodziców osobno. W takiej sytuacji drugie spotkanie jest dodatkowo płatne.

Co? Gdzie? Kiedy?

Dwu-WEEKENDOWA Grupa IN IN junior “MALI ODKRYWCY”

Terminy spotkań dla dzieci: 11-12 oraz 18-19.05.2024 r.
Godziny zajęć: 9.00-14.00
Dla kogo: dzieci w wieku 7-11 lat
Skład grupy: 8-10 osób
Prowadzący: Aleksandra Chomicz 
Opłata zniżkowa do: 13.04.2024 r.

Konsultacje rekrutacyjne: 
13.04, godz.9-14,
27.04, godz. 14:30 – 16:30

Konsultacje podsumowujące: terminy w trakcie ustaleń

Jak dołączyć?

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacją rodziców i dziecka z osobą prowadzącą grupę. Celem spotkania jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności i ustalenie, czy grupa półkolonijna jest odpowiednią formą pomocy dla dziecka. Konsultacja jest dodatkowo płatna.

Chętnych prosimy o: 

 • zapisanie dziecka w biurze ReGeneRacji na listę dzieci zainteresowanych uczestniczeniem w weekendowej grupie IN IN  (tel.: 22 280 92 00, emilia.szulc@osrodekregeneracja.pl) oraz
 • umówienie się na konsultację z osobami prowadzącymi daną grupę. Konsultacje te są dodatkowo płatne. Na konsultacje przychodzą rodzice z dzieckiem. Podczas konsultacji odpowiadamy na wszystkie, ważne dla dziecka i rodziców pytania związane z zajęciami, zbieramy wszystkie ważne informacje z punktu widzenia dalszego procesu terapeutycznego, ustalamy indywidualne cele uczestnictwa, badamy motywację dziecka do udziału w grupie oraz wspólnie podejmujemy decyzję, czy grupa jest adekwatną propozycją wobec zgłaszanych potrzeb i oczekiwań rodziny;
 • pobranie i zapoznanie się z Informatorem o Grupach IN IN Junior
 • wypełnienie odpowiedniej ANKIETY najpóźniej na dwa dni przed umówiona konsultacją;
 • pobranie, wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie (zrobienie zdjęcia), wysłanie na adres: grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl Zgody na podanie leków, oraz dostarczenie do Ośrodka najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją. Dostarczenie w takim terminie daje gwarancję, że psychoterapeuci zdążą zapoznać się z zawartymi w ankiecie informacjami. Niedostarczenie wypełnionej ankiety w powyższym terminie może skutkować odwołaniem konsultacji przez prowadzących;
 • po skończonym procesie grupowym, trwającym 20 godzin, odbywa się konsultacja podsumowująca, na którą przychodzą sami rodzice, bez dziecka. Podczas tej konsultacji rodzice dzielą się z terapeutami swoimi wrażeniami i refleksjami a terapeuci przekazują rodzicom swoje obserwacje kliniczne dotyczące funkcjonowania dziecka podczas zajęć. Rodzice otrzymują również zalecenia, w jaki sposób dalej wspierać dziecko lub jakie działania podjąć, by kontynuować pracę psychoterapeutyczną;
 • jeżeli w czasie konsultacji zostanie podjęta decyzja o uczestniczeniu dziecka w grupie weekendowej – wpłacenie w ciągu 3 dni od spotkania zaliczki w wysokości 250 zł. – jest jedynym sposobem na rezerwację miejsca w grupie.

Nr naszego konta 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa grupy). 

Kiedy się spotykamy?

Zajęcia dla dzieci 7-11  letnich: w sobotę i niedzielę, w godzinach 9.00 – 14.00, w siedzibie Ośrodka ReGeneRacja przy ulicy Tucholskiej 37 w Warszawie (300 m od pl. Wilsona).

Co i gdzie jemy?

II śniadanie prosimy, aby dzieci przyniosły z domu – przyjemnie jest mieć ze sobą jedzenie, które się na pewno lubi, którym można się podzielić z innymi. Zapewniamy, wodę, herbatę i przegryzki owocowo – chrupkowe.

Jakie są koszty?

Wpłata całej kwoty do 13.04.2024 r. – 1095 zł (opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą)
Wpłata po 13.04.2024 r. – 1150 zł  (opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą)

Rezerwacja miejsca w grupie jest zagwarantowana po wpłacie zaliczki w wysokości 250 zł. Resztę kwoty prosimy wpłacić najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem grupy.

W cenie:

 • 4 dni intensywnych oddziaływań grupowych;
 • zajęcia w kameralnej grupie;
 • stała opieka psychoterapeutyczna specjalistów – psychologów / psychoterapeutów z Ośrodka ReGeneRacja oraz jednego z  psychologów szkolących się w podyplomowej, czteroletniej Szkole Psychoterapii Dzieci Młodzieży;
 • superwizje pracy psychoterapeutów Ośrodka ReGeneracja i psychologów wspomagających prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów grupowych. Celem tych superwizji jest lepsze rozumienie przeżyć i zachowań naszych małych uczestników grup;
 • codzienne opisy działań w grupie wysyłane przez osobę prowadzącą do rodziców uczestników;
 • spotkanie z psychoterapeutami prowadzącymi grupę podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej;
 • woda do picia oraz podwieczorek owocowo-chrupkowy;
 • ubezpieczenie NNW dziecka.

Dodatkowe koszty: wstępna konsultacja.

Co piszą o Naszych grupach IN IN Junior rodzice?


👉„Polecam każdemu, kto chciałby pomóc dziecku w nawiązywaniu relacji z ludźmi, żeby było szczęśliwym człowiekiem”

👉„Pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony dziecka w kontaktach. Dostaliśmy konkretny plan działania”

👉„Dziecko dowiaduje się wiele o sobie i otwiera się”

👉„Dziecko było widziane i słyszane. Miało poczucie bycia ważnym.”

👉„Regeneracja to przestrzeń z dobrymi, empatycznymi dorosłymi. Magiczne miejsce.”

👉„Grupa była świetnie prowadzona. Uważne terapeutki, szczegółowa i wiele wnosząca rozmowa podsumowująca. Na grupie zadbanie o poczucie bezpieczeństwa i granice każdego dziecka, a jednoczesnie dużo dobrej zabawy.”

👉„Udział w grupie daje szansę spojrzenia i nazwania zarówno mocnych jak i słabych stron dziecka. Pozwala zobaczyć szerszy kontekst w budowanych przez nie relacjach, a jednocześnie dostaje się wskazówki do dalszej pracy.”

👉„Zajęcia wzmocniły nasze dziecko emocjonalnie. Lepiej odnajduje się w grupie rówieśników i lepiej radzi sobie z porażkami i niepowodzeniami.”

👉„Udział w grupie pozwolił lepiej poznać i zrozumieć Nasze dziecko, aby lepiej je wspierać.”

👉„Dobre, wspierające, profesjonalne miejsce. Duża uważność na dziecko. Bardzo polecam.”

 

Zapraszamy

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla dziecka – dlaczego warto?

Prowadząca Weekendową Grupę IN IN Junior

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.