Andrzej Wiśniewski - Ośrodek Regeneracja

Andrzej Wiśniewski

Od wielu lat zajmuje się terapią rodzin. Wielokrotnie zdarzało mi się spotykać dzieci, które oprócz pracy z ich rodzinami, wymagały szeroko rozumianej pomocy indywidualnej. Dotyczyło to wszystkich aspektów ich życia, zarówno w rodzinie, w szkole, w kontaktach z rówieśnikami.

Dobrze się stało, że powstał Ośrodek Regeneracja, który taką pomoc dzieciom i młodzieży zaoferował. Pracuje w nim wielu terapeutów o dużym stażu i doświadczeniu praktycznym, zdobywanym w renomowanych ośrodkach psychoterapeutycznych. Jego kierowniczka – Aldona Czajkowska, to doświadczona psychoterapeutka o zdecydowanym „zacięciu rodzinnym”.

Wielokrotnie wysyłałem do Ośrodka Regeneracja zdesperowanych rodziców i zagubione dzieci. Zawsze otrzymywali profesjonalną pomoc opartą na dobrej diagnozie, wiedzy klinicznej, a także, czysto ludzkim rozumieniu problemów, jakie mają młodzi ludzie gdy rozwijają się , dorastają i biorą odpowiedzialność za swoje życie.

dr Andrzej Wiśniewski – Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przez ostatnie dwadzieścia lat Andrzej był członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji.
Opublikował wiele artykułów i wywiadów, a także dwie książki-dialogi z Katarzyną Grocholą – „Związki i rozwiązki miłosne” oraz „Gry i zabawy małżeńskie i pozamałżeńskie”.
W środowisku psychoterapeutów Andrzej Wiśniewski był cenionym autorytetem. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Był m.in. współautorem Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także członkiem zarządu tej ostatniej. Andrzej Wiśniewski był też przewodniczącym zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii.

Andrzej Wiśniewski zmarł w 2016 r.