Psychoterapia rodzinna - Ośrodek Regeneracja

Psychoterapia rodzinna

Rodzina to zwykle najbliższy i najważniejszy kontekst naszego życia. Może być powodem kłopotów, ale też źródłem pomocy.

PSYCHOTERAPIA RODZINY polega na jednoczesnej pracy z osobami tworzącymi rodzinę lub jej część. Problemy wychowawcze, kłopoty w szkole, różne objawy psychosomatyczne czy trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków emocjonalnych mogą być sygnałami, że pomocy potrzebuje cały system rodzinny.

Próbujemy pomagać rodzinom, by stawały się grupą bliskich ludzi wspierających rozwój poszczególnych osób. „Pacjentem” staje się wtedy rodzina jako całość, a nie jedna osoba. Członkowie rodziny zapraszani są na cykl spotkań, w trakcie których – razem z terapeutami – próbują lepiej zrozumieć skąd biorą się trudności.

Pomoc nie polega na poszukiwaniu winnych tylko szukaniu przyczyn kłopotów i sposobów ich rozwiązywania.

Uznajemy, że członkowie rodziny robią wszystko, by ona dobrze funkcjonowała i dawała oparcie. Sam fakt zgłoszenia się rodziny po pomoc rozumiemy jako dowód jej siły i ważności wewnętrznych związków. 

Terapię rodzinną rozpoczynamy od konsultacji i wspólnego ustalenia zakresu i zasad współpracy. Zwykle są to 1,5 godzinne sesje co 2-4 tygodnie.

Psychoterapię rodzinną prowadzą:

Edyta Stelmach oraz Beata Wójcik