Zima 2024. Pięciodniowa grupa IN IN Junior (intensywna i interpersonalna) dla dzieci - Ośrodek Regeneracja

Zima 2024. Pięciodniowa grupa IN IN Junior (intensywna i interpersonalna) dla dzieci

Widzimy, jak dzieci korzystają z grup prowadzonych w czasie roku szkolnego. Dlatego chcielibyśmy zaoferować im pięciodniowe doświadczenie w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Spotkania będą się odbywały w formie bezpośredniej.

Do wypełnienia: ANKIETA przed konsultacją do grupy – należy ją wysłać najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją na adres grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl
Do pobrania, wypełnienia i przesłania: Pozwolenie na podanie leków
Do przeczytania: Informator dla rodziców o grupach IN IN Junior

Więcej informacji poniżej, we fragmencie zatytułowanym Jak dołączyć?

Dla kogo?

Drodzy Rodzice, jeżeli martwicie się o to, jak funkcjonuje Wasze dziecko w grupie rówieśniczej, macie wrażenie, że jest zbyt wycofane albo zbyt ekspansywne, to zapraszamy do nas w czasie wolnym od zajęć. Pięciodniowe zajęcia umożliwią dzieciom rozwinięcie umiejętności społecznych, a nam, ich opiekunom, pozwolą zrozumieć, na czym polega ich kłopot w byciu w grupie. Tą wiedzą podzielimy się po zakończeniu z Wami, Rodzicami.

Co jest celem grupy interpersonalnej?

Celem grupy interpersonalnej jest przyglądanie się sposobom, w jaki dzieci wchodzą w relacje z rówieśnikami, z dorosłymi i z całą grupą. Ważne jest zauważenie zarówno takich mechanizmów, które są pomocne, jak i takich, które szkodzą lub uniemożliwiają tworzenie satysfakcjonujących relacji. Grupa interpersonalna to swoisty mikrokosmos, w którym uczestnicy odwzorowują swój osobisty wzorzec wchodzenia w relacje, dzięki innym dzieciom i prowadzącym – poznają go oraz mają szansę znaleźć inne, bardziej satysfakcjonujące sposoby budowania relacji. Jednocześnie grupa interpersonalna pozwala na pogłębioną obserwację i diagnozę trudności relacyjnych dziecka.

Jak pracujemy?

Oferujemy zajęcia o charakterze interpersonalnym prowadzone przez specjalistów z Ośrodka ReGeneRacja.
Pracując w grupie stwarzamy dzieciom naturalną możliwość doświadczania, zabawy oraz przyglądania się sobie i innym.  Jednocześnie każda z grup prowadzona jest w sposób, który uwzględnia indywidualne uwarunkowania, możliwości i chęci każdego z dzieci, tym samym nadając doświadczeniu grupowemu także walor indywidualny. 
Prowadzone przez nas grupy nie mają sztywnej struktury, przebiegu czy planu. Naszą ideą jest takie planowanie i regulowanie przebiegu zajęć, by każde z dzieci, które jest w grupie było w stanie optymalnie z niej skorzystać, ale na swoich własnych warunkach. Często dzieci same, intuicyjnie pracują nad istotnymi dla siebie kwestiami, regulując własne zaangażowanie adekwatnie do swoich aktualnych możliwości.

Specyfiką grup IN IN Junior jest ich duża intensywność, która dotyczy nie tylko aktywności poznawczej czy ruchowej dzieci, ale w ogromnym stopniu także emocjonalnej. Dlatego podczas prowadzonych przez nas zajęć i oferowanych propozycji uwzględniamy indywidualne możliwości każdego z uczestników. Z tego względu w trosce o naszych podopiecznych dopasowujemy długość trwania zajęć do wieku dzieci.

Grupy dla dzieci młodszych są mniej liczne i trwają 5 godzin dziennie, krócej niż w grupie starszej. Dostosowanie wielkości grupy oraz długości czasu trwania spotkań do młodszego wieku dzieci pozwala lepiej odpowiedzieć na ich rozwojowe możliwości i potrzeby. Kameralność grupy zwiększa poczucie bezpieczeństwa dzieci, a krótsze spotkania umożliwiają im wydłużenie czasu na odpoczynek w tak intensywnym, interpersonalnym, grupowym procesie.

Rodzice dzieci biorących udział w grupie codziennie otrzymują od osoby prowadzącej, w formie listu e-mail, podsumowanie zajęć w grupie w danym dniu. Ważne jest dla nas, abyście Państwo wiedzieli nad czym pracuje cała grupa. Jednym z założeń prowadzonych przez nas grup jest zachęcanie rodziców do aktywnego angażowania się w proces, w którym uczestniczy dziecko. Nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, iż gotowość rodziny do wspierania i towarzyszenia dziecku w takich intensywnych momentach rozwoju czy zmian, często umożliwia mu optymalne korzystanie z tego typu doświadczeń.

Dlatego też zapraszamy rodziców z dzieckiem na wstępne konsultacje z osobami prowadzącymi daną grupę. Konsultacje takie pomagają w lepszym poznaniu konkretnego zgłoszenia czy trudności oraz w ocenie tego, czy intensywna i interpersonalna grupa półkolonijna będzie dla dziecka odpowiednią formą pracy.

Po zakończonym cyklu zajęć interpersonalnych zapraszamy rodziców na spotkanie podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej.  Na spotkania podsumowujące zapraszamy w ustalonym terminie. Potem taka możliwość przepada.
Jeżeli uczestnictwo rodziców w jednym, wspólnym spotkaniu podsumowującym jest niemożliwe, mogą odbyć się dwa spotkania podsumowujące, dla każdego z rodziców osobno. W takiej sytuacji drugie spotkanie jest dodatkowo płatne.

Co? Gdzie? Kiedy?

Tropiciele uczuć

Termin: 15.01 – 19.01.2024
Zajęcia będą prowadzone w godzinach 9.00-14.00
Dla kogo: dzieci w wieku 7-11 lat
Skład grupy: 8-10 osób
Prowadzący: Aleksandra Chomicz z os. współprowadzącą
Opłata zniżkowa do 15.12.2023 r.

 

Nie tylko Indianie byli Tropicielami, my też się możemy nimi stać! I nie będziemy potrzebować do tego specjalistycznego wyposażenia. Naszymi narzędziami będą oczy, uszy, serca i umysły. Będziemy węszyć, wypatrywać, szukać, śledzić, doszukiwać się, dostrzegać oraz dosięgać wzrokiem i szpiegować… samych siebie. Będziemy tropić nasze myśli, śledzić nasze potrzeby, odkrywać uczucia. I nie będzie nam do tego potrzebny Dziki Zachód. Wystarczy nam przytulny strych na Tucholskiej 37 oraz nieskończone pokłady samoobserwacji i zaciekawienia.

Nie każdy jest Tropicielem Uczuć od urodzenia – będziemy wspólnie odkrywać swoje zasoby i uczyć się tego fachu od siebie nawzajem. To będzie cel naszej tropicielskiej minispołeczności.

Konsultacje do grupy: 10.12, godz. 14:30 – 19:30
Podsumowania grupy: podamy wkrótce

 

Jak dołączyć?

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacją rodziców i dziecka z osobą prowadzącą grupę. Celem spotkania jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności i ustalenie, czy grupa półkolonijna jest odpowiednią formą pomocy dla dziecka. Konsultacja jest dodatkowo płatna.

Chętnych prosimy o:

 • zapisanie dziecka w biurze na listę dzieci zainteresowanych uczestniczeniem w grupie półkolonijnej (tel.: 22 280 92 00, grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl) i
 • umówienie się na konsultację z osobami prowadzącymi daną grupę  Na konsultacje zapraszamy dziecko z rodzicami. Konsultacje te są dodatkowo płatne.
 • pobranie i zapoznanie się z Informatorem o Grupach IN IN Junior
 • wypełnienie odpowiedniej ANKIETY najpóźniej na dwa dni przed umówiona konsultacją
 • pobranie, wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie (zrobienie zdjęcia), wysłanie na adres: grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl Pozwolenia na podawanie leków
  oraz dostarczenie do Ośrodka najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją. Dostarczenie w takim terminie daje gwarancję, że psychoterapeuci zdążą zapoznać się z zawartymi w ankiecie informacjami. Niedostarczenie wypełnionej ankiety w powyższym terminie może skutkować odwołaniem konsultacji przez prowadzących.
 • jeżeli w czasie konsultacji zostanie podjęta decyzja o uczestniczeniu dziecka w grupie wakacyjnej – wpłacenie w ciągu 3 dni od spotkania zaliczki w wysokości 250 zł.  Jest to jedyny sposób na rezerwację miejsca w grupie.

Nr naszego konta 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem (imię i nazwisko, grupa feryjna 2024 r.). 

Kiedy się spotykamy?

 • Zajęcia dla dzieci 7-11 letnich: od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00, w siedzibie Ośrodka ReGeneRacja przy ulicy Tucholskiej 37 w Warszawie (300 m od pl. Wilsona)

Co i gdzie jemy?

II śniadanie prosimy, aby dzieci przynosiły z domu – przyjemnie jest mieć ze sobą jedzenie, które się na pewno lubi, którym można się podzielić z innymi.  Zapewniamy, wodę, herbatę i przegryzki owocowo – chrupkowe.

Jakie są koszty?

Wpłata całej kwoty do 15.12.2023 r. – 1095 zł (opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą)

Wpłata po 15.12.2023 r. – 1150 zł  (opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą)

Rezerwacja miejsca w grupie jest zagwarantowana po wpłacie zaliczki w wysokości 250 zł. Resztę kwoty prosimy wpłacić najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.

W cenie:

 • 5 dni intensywnych oddziaływań grupowych;
 • zajęcia w kameralnej grupie;
 • stała opieka psychoterapeutyczna specjalistów – psychologów i psychoterapeutów z Ośrodka ReGeneRacja
 • superwizje pracy psychoterapeutów Ośrodka ReGeneracja i psychologów wspomagających prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów grupowych. Celem tych superwizji jest lepsze rozumienie przeżyć i zachowań naszych małych uczestników grup;
 • codzienne opisy działań w grupie wysyłane przez osobę prowadzącą do rodziców uczestników;
 • spotkanie z psychoterapeutami prowadzącymi grupę podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej;
 • woda do picia oraz podwieczorek owocowo-chrupkowy;
 • ubezpieczenie NNW dziecka.

Dodatkowe koszty: wstępna konsultacja.

Zapraszamy

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla dziecka – dlaczego warto?


Prowadzący grupy IN IN Junior

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.