Projekt naukowy - Ośrodek Regeneracja

Projekt naukowy

Projekt Twinning H2020 TRAINCREASE

Bierzemy udział w projekcie naukowym!!!

Projekt ten jest zrealizowany w międzynarodowej współpracy Ośrodka Regeneracja
🇵🇱 Uniwersytetem Warszawskim
🇩🇰 Uniwersytetem w Aarhus w Danii 
🇳🇱 Uniwersytetem w Tilburgu w Holandii

Rozpiera nas duma i radość, że zaczynamy badać jakość Naszej pracy!

Projekt realizowany w Ośrodku ReGeneRacja będzie częścią projektu grantowego Twinning H2020 TRAINCREASE Microtwinning w obszarze “Embodiment of abstract concepts in real on-line interactions studied by microanalyses and movement analysis (e.g. trust, ownership, gender)”. 

Celem badania przeprowadzanego podczas sesji grupy interpersonalnej będzie sprawdzenie:

  • w jaki sposób nawiązywane przez uczestników rozmowy i inne interakcje przekładają się na ich reakcje cielesne. Będziemy zatem badać rolę tzw. ucieleśnienia, czyli doświadczania w ciele m.in. emocji.
  •  jak uczestnicy dostosowują się do siebie  podczas rozmowy i co z tego dla nich wynika.

Z tych względów podczas trwania sesji uczestnicy zostaną poproszeni o:

  • założenie opasek służących do pomiaru ruchu,
  • zgodę na nagrywane za pomocą dyktafonu umieszczonego w sali.
  • uzupełnienie krótkiego kwestionariusza po zakończeniu grupy

📯 Badanie zostało zaakceptowane przez Komisję Etyki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 📯

Aby zapewnić komfort i zadbać o prawa uczestników, w analizie danych będziemy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

  • osoby uczestniczące w analizie nie będą miały dostępu do danych personalnych uczestników.
  • wszystkie dane pochodzące z urządzeń pomiarowych zostaną zanonimizowane, a nagrania pozbawione treści wypowiedzi po wyodrębnieniu istotnych dla badania fragmentów.
  • osoby uczestniczące w badaniu mogą zrezygnować z uczestnictwa w badaniu dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

Uczestnicy będą mieli możliwość pozostawienia adresu e-mail w celu otrzymania zbiorczej informacji zwrotnej z projektu. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie badania jest Nasza psychoterapeutka i doktorantka UW Małgorzata Pięta, a psychoterapeutką, która będzie prowadziła grupę IN IN, której będzie towarzyszyło badanie jest Nasza psychoterapeutka młodzieżowa Anna Gryczewska – Jowsa.

Anna Gryczewska – Jowsa

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończyłam czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii i Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie z zakresu psychiatrii zdobyłam w V Klinice Psychiatrii Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie zajmowałam się prowadzeniem zajęć terapeutycznych, konsultacji psychologicznych, diagnozą psychologiczną, poradnictwem oraz prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej w podejściu psychodynamicznym.

dr Małgorzata Pięta-Lendzion

Uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem także absolwentką Wydziału Psychologii w ramach Kolegium MISMaP UW. Skończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkinią. Prowadzę zajęcia dydaktyczne na Wydziale Psychologii UW oraz w ramach SPDiM. Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym, w Poradni Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, w Poradni ISP im. Hanny Segal oraz świadcząc pomoc psychologiczną dla cudzoziemców. Działałam w wielu zespołach badawczych oraz opublikowałam ponad 20 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Występowałam także na międzynarodowych i krajowych konferencjach, m.in. the 10th European Conference on Positive Psychology w Reykjaviku czy ESCAP 2023 w Kopenhadze.