Spotkania rodzicielskie w sprawie dzieci - Ośrodek Regeneracja

Spotkania rodzicielskie w sprawie dzieci

Spotkania rodzicielskie są propozycją, z której skorzystać mogą oboje rodzice lub jedno z nich, zależnie od aktualnych potrzeb i możliwości rodziny. W każdym przypadku jednak, poszerzenie świadomości i wiedzy dotyczącej bycia rodzicem czy aspektów relacyjnych rodzic-dziecko, stanowi ogromne wsparcie nie tylko dla samego rodzica, ale także – za jego pośrednictwem – dla dziecka i całej rodziny.

Spotkania rodzicielskie są namysłem, inspiracją i refleksją nad zgłaszanymi przez rodzica obszarami trudności czy wątpliwościami dotyczącymi nie tylko rozwoju dziecka, jego potrzeb, ograniczeń czy specyfiki funkcjonowania, ale także kwestii trudności, jakie napotyka sam rodzic w relacji z dzieckiem w kontekście swoich własnych doświadczeń ze swojej rodziny pochodzenia. Często doświadczane przez rodziców kłopoty, wahania czy trudne emocje pojawiające się w reakcji na zachowania dziecka są aktywizacją ich własnych obszarów problemowych, które często stają się widoczne właśnie w relacji z dzieckiem. Poczucie obezwładniającej bezradności czy też przeżywanie szczególnie silnych stanów emocjonalnych w reakcji na konkretne stany dziecka np. płacz, krzyk, złość często bywa sygnałem świadczącym o istnieniu takich obszarów w doświadczeniu samego rodzica, które mimo iż często nieświadome, działają w relacji z dzieckiem czy partnerem w sposób niezwykle silny, a czasem nawet destrukcyjny.

Podczas spotkań rodzicielskich można także lepiej zrozumieć i przeanalizować techniki wychowawcze stosowane przez rodziców i dynamikę ich działania w ujęciu rodzinnym, szczególnie w sytuacji dużych kontrastów pomiędzy obojgiem rodziców w postrzeganiu roli procesu wychowania.

Spotkania rodzicielskie są często nieodłączną formą wsparcia dla rodziców lub opiekunów nie tylko wówczas, gdy taka potrzeba jest zgłaszana bezpośrednio przez samych rodziców, ale także wtedy, gdy wsparcie jest oferowane dziecku np. w postaci terapii indywidualnej czy grupowej, a spotkania rodzicielskie są wówczas równoległą formą pracy, tak by cała rodzina zaangażowana była w proces zmiany. To bowiem przynosi najbardziej wymierne efekty.

 

dr Barbara Arska-Karyłowska

Jest psycholożką, w latach 1992-2022 posiadała certyfikat psychologa w stanie Floryda (nr licencji: PY 2664, obecnie jest na emeryturze), a od 2006 legitymuje się też Europejskim Certyfikatem Psychoterapii. Stosuje podejścia behawioralne i behawioralno-poznawcze.Interesuje się psychopatologią dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ADHD i zaburzeń lękowych.  Na Uniwersytecie SWPS prowadziła zajęcia z zakresu psychopatologii dziecka (diagnoza i oddziaływania).

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.

Joanna Grabowska-Kruk

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam także 4-letnie Studium Psychoterapii oraz 2-letnią Szkołę Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Przez wiele lat związana byłam ze Szpitalem Nowowiejskim w Warszawie, gdzie pracowałam z dziećmi i ich rodzinami w Oddziale Dziennym Terapeutycznym, a także z osobami dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam również pracując m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Patrycja Klimek-Wierzbicka

Jestem absolwentką psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia), a wcześniej farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodku ReGeneRacja. Jestem również terapeutką Play Therapy – niedyrektywnej terapii poprzez zabawę, objętej ścisłymi standardami międzynarodowej organizacji Play Therapy International. Pracuję psychoterapeutycznie z dziećmi i nastolatkami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuję się również w obszarze klinicznej diagnozy psychologicznej. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z tej dziedziny, m.in. neuropsychologię kliniczną dziecka, psychologię traumy dzieci i młodzieży, szkolenia z diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym z posługiwania się protokołem obserwacyjnym ADOS-2), ADHD (m.in. z wykorzystywania w diagnozie komputerowego testu MOXO), zaburzeń rozwoju językowego, przyczyn trudności szkolnych i in.

Marta Kołacz

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: Psychoterapia oraz Psychologia Sądowa). Ukończyłam także studia podyplomowe: Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na SWPS oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie jestem słuchaczką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Ośrodku ReGeneRacja oraz Laboratorium Psychoedukacji. Zawodowo od 10 lat jestem związana z obszarem pomocy dzieciom i ich rodzicom. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i ich rodzicami m.in. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Niebieskiej Linii, Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Ośrodku Wczesnej Interwencji, świetlicy środowiskowej, stowarzyszeniu zajmującym się pracą z rodzinami dotkniętymi problemem wykluczenia społecznego oraz przemocy oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Alicja Krystyniak-Laskowska

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam IV-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz IV-letnie szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej organizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Doświadczenie w pracy zdobyłam pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a także odbywając staże na oddziałach psychiatrycznych oraz somatycznych dla dorosłych.

Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Obecnie jestem słuchaczką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja.  Doświadczenie zdobywałam między innymi: w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Zapobiegania Nawrotom, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale StacjonarnymdlaDzieci i Młodzieży w Józefowie, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Od ponad dziesięciu lat dużą część mojego doświadczenia stanowi współpraca z dziećmi i ich rodzicami.

Joanna Rezler-Pluta

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją Psychologia Kliniczna. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie FDDS), Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”, Szpitalu Bródnowskim, Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, czy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 „SOS” w Warszawie. Od kilku lat zajmuję się głównie pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzinami.

Agnieszka Stachowicz

Jestem psycholożką, absolwentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja. Ukończyłam szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilku lat samodzielnie prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz diagnozuję trudności w uczeniu się.

Ewelina Wiśniewska-Michalczyk

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, absolwentkką Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Przez kilka lat pracowałam na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Wcześniejsze doświadczenia zdobywałam m. in. w domu dziecka, w poradni zdrowia psychicznego oraz wspierając rodziny zastępcze.

Barbara Żak

Jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam podyplomowe 2 letnie Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oraz 5- letnie Szkolenie Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowane przez Sekcję Naukowa PSychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem trenerką i realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą i rodzicami w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt”.