Wakacje 2024. Pięciodniowe Grupy IN IN Junior - Ośrodek Regeneracja

Wakacje 2024. Pięciodniowe Grupy IN IN Junior

Widzimy, jak dzieci korzystają z prowadzonych w czasie roku szkolnego grup stacjonarnych. Dlatego chcielibyśmy zaoferować im pięciodniowe doświadczenie w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Spotkania będą się odbywały w formie bezpośredniej.

Jak się zapisać na konsultacje do osoby prowadzącej grupę? (znajdziesz nas pod nazwą Ośrodek Regeneracja)

umów wizytę online
 
Jeśli nie znajdziesz wolnego miejsca na booksy:

 • napisz: biuro@osrodekregeneracja.pl
 • zadzwoń: 663 298 018 (11.00-19.00), poszukamy wspólnie miejsca lub zapiszemy dziecko na listę rezerwową 

Do przeczytania: Informacje o Wakacyjnych Grupach IN IN Junior
Do wypełnienia odpowiedniej ankiety najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją:

 • ANKIETA do grupy Coś wymyślimy
 • ANKIETA do grupy Tropiciele Uczuć
 • ANKIETA do grupy Przygoda na Wyspie Emocji
 • ANKIETA do grupy Szlakiem bosych stóp
 • ANKIETA do grupy Dzielni żeglarze

Do pobrania, wypełnienia i przesłania: Pozwolenie na leczenie

Więcej informacji poniżej, we fragmencie zatytułowanym Jak dołączyć?

Dla kogo?

Drodzy Rodzice, jeżeli martwicie się o to, jak funkcjonuje Wasze dziecko w grupie rówieśniczej, macie wrażenie, że jest zbyt wycofane albo zbyt ekspansywne, to zapraszamy do nas w czasie wolnym od zajęć. Pięciodniowe zajęcia umożliwią dzieciom rozwinięcie umiejętności społecznych, a nam, ich opiekunom, pozwolą zrozumieć, na czym polega ich kłopot w byciu w grupie. Tą wiedzą podzielimy się po zakończeniu z Wami, Rodzicami.

Co jest celem grupy interpersonalnej?

Celem grupy interpersonalnej jest przyglądanie się sposobom, w jaki dzieci wchodzą w relacje z rówieśnikami, z dorosłymi i z całą grupą. Ważne jest zauważenie zarówno takich mechanizmów, które są pomocne, jak i takich, które szkodzą lub uniemożliwiają tworzenie satysfakcjonujących relacji. Grupa interpersonalna to swoisty mikrokosmos, w którym uczestnicy odwzorowują swój osobisty wzorzec wchodzenia w relacje, dzięki innym dzieciom i prowadzącym – poznają go oraz mają szansę znaleźć inne, bardziej satysfakcjonujące sposoby budowania relacji. Jednocześnie grupa interpersonalna pozwala na pogłębioną obserwację i diagnozę trudności relacyjnych dziecka.

Jak pracujemy?

Oferujemy zajęcia o charakterze interpersonalnym prowadzone przez specjalistów z Ośrodka ReGeneRacja.
Pracując w grupie stwarzamy dzieciom naturalną możliwość doświadczania, zabawy oraz przyglądania się sobie i innym.  Jednocześnie każda z grup prowadzona jest w sposób, który uwzględnia indywidualne uwarunkowania, możliwości i chęci każdego z dzieci, tym samym nadając doświadczeniu grupowemu także walor indywidualny. 
Prowadzone przez nas grupy nie mają sztywnej struktury, przebiegu czy planu. Naszą ideą jest takie planowanie i regulowanie przebiegu zajęć, by każde z dzieci, które jest w grupie było w stanie optymalnie z niej skorzystać, ale na swoich własnych warunkach. Często dzieci same, intuicyjnie pracują nad istotnymi dla siebie kwestiami, regulując własne zaangażowanie adekwatnie do swoich aktualnych możliwości.

Specyfiką półkolonijnych grup IN IN jest ich duża intensywność, która dotyczy nie tylko aktywności poznawczej czy ruchowej dzieci, ale w ogromnym stopniu także emocjonalnej. Dlatego podczas prowadzonych przez nas zajęć i oferowanych propozycji uwzględniamy indywidualne możliwości każdego z uczestników. Z tego względu w trosce o naszych podopiecznych dopasowujemy długość trwania zajęć do wieku dzieci.

Grupy dla dzieci młodszych są mniej liczne i trwają 5 godzin dziennie, krócej niż w grupie starszej. Dostosowanie wielkości grupy oraz długości czasu trwania spotkań do młodszego wieku dzieci pozwala lepiej odpowiedzieć na ich rozwojowe możliwości i potrzeby. Kameralność grupy zwiększa poczucie bezpieczeństwa dzieci, a krótsze spotkania umożliwiają im wydłużenie czasu na odpoczynek w tak intensywnym, interpersonalnym, grupowym procesie.

Rodzice dzieci biorących udział w grupie codziennie otrzymują od osoby prowadzącej, w formie listu e-mail, podsumowanie zajęć w grupie w danym dniu. Ważne jest dla nas, abyście Państwo wiedzieli nad czym pracuje cała grupa. Jednym z założeń prowadzonych przez nas grup jest zachęcanie rodziców do aktywnego angażowania się w proces, w którym uczestniczy dziecko. Nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, iż gotowość rodziny do wspierania i towarzyszenia dziecku w takich intensywnych momentach rozwoju czy zmian, często umożliwia mu optymalne korzystanie z tego typu doświadczeń.

Dlatego też zapraszamy rodziców z dzieckiem na wstępne konsultacje z osobami prowadzącymi daną grupę. Konsultacje takie pomagają w lepszym poznaniu konkretnego zgłoszenia czy trudności oraz w ocenie tego, czy intensywna i interpersonalna grupa półkolonijna będzie dla dziecka odpowiednią formą pracy.

Po zakończonym cyklu zajęć interpersonalnych zapraszamy rodziców na spotkanie podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej.  Na spotkania podsumowujące zapraszamy w ustalonym terminie. Potem taka możliwość przepada.
Jeżeli uczestnictwo rodziców w jednym, wspólnym spotkaniu podsumowującym jest niemożliwe, mogą odbyć się dwa spotkania podsumowujące, dla każdego z rodziców osobno. W takiej sytuacji drugie spotkanie jest dodatkowo płatne.

Co? Gdzie? Kiedy?

COŚ WYMYŚLIMY + warsztat dla rodziców

Termin: 24-28 czerwca 2024 r.
Zajęcia będą prowadzone w godzinach 9.00-14.00
Dla kogo: dla dzieci w wieku 7-11 lat
Skład Grupy: 8-10 dzieci
Prowadzący: Aleksandra Chomicz
Opłata zniżkowa do 31 maja 2024

Warsztaty dla rodziców odbywają się w dniach 22-23 czerwca,
godz. 10-14:00

Zapraszamy Wszystkie dzieci w wieku 7-11 lat, które chciałyby zyskać nowe doświadczenia wspólnej zabawy. 

Tajniki tej zabawy jeszcze nie są znane – zależą od naszej pomysłowości i współpracy. Wiadomo jedynie, że prawie wszystko jest możliwe. I najważniejsze jest to, że to Dzieci staną się głównymi twórcami tej przygody. Wyobraźnia może nas ponieść w świat bajkowych postaci, upiornych zagadek czy też kreatywnych budowli. Moc emocji gwarantowana. Wspólna zabawa ma być okazją do zawarcia nowych przyjaźni, ale również przyglądania się sobie i innym. 
Podczas zabawy będziemy mogli zaobserwować, w jaki sposób adaptujemy się do nowych sytuacji, jak wchodzimy w relacje z innymi dziećmi oraz dorosłymi, co się dzieje w naszych uczuciach i myślach w sytuacji współpracy oraz konfliktu, jakie mamy strategie radzenia sobie w różnych sytuacjach interpersonalnych, co jest naszym zasobem, a co trudnością. Wspólna zabawa może stać się również okazją do eksperymentowania nowych sposobów doświadczania siebie i innych. Temu wszystkiemu będzie towarzyszyło uważne oko psychoterapeutów, którzy oprócz obserwacji trudności relacyjnych dzieci, będą wyławiać ich zasoby i stwarzać okazje do przezwyciężania trudności stosując różne interwencje terapeutyczne.

Konsultacje do grupy:
28.04, godz. 9-16:00

Podsumowania grupy:
terminy podamy wkrótce

Uwaga! Ze względu na Warsztaty dla rodziców, koszty tej grupy są inne niż pozostałych:
Wpłata całej kwoty na dwa miesiące przed rozpoczęciem grupy: opłata zniżkowa za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą: 1465 zł.
Wpłata po tym terminie: opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą: 1565 zł.

TROPICIELE UCZUĆ

Termin: 1-5 lipca 2024 r.
Dla kogo: dla dzieci w wieku 7-11 lat
Skład grupy: 8-10 osób
Prowadzący: Aleksandra Chomicz i osoby współprowadzące

Nie tylko Indianie byli Tropicielami, my też się możemy nimi stać! I nie będziemy potrzebować do tego specjalistycznego wyposażenia. Naszymi narzędziami będą oczy, uszy, serca i umysły. Będziemy węszyć, wypatrywać, szukać, śledzić, doszukiwać się, dostrzegać oraz dosięgać wzrokiem i szpiegować… samych siebie. Będziemy tropić nasze myśli, śledzić nasze potrzeby, odkrywać uczucia. I nie będzie nam do tego potrzebny Dziki Zachód. Wystarczy nam przytulny strych na Tucholskiej 37 oraz nieskończone pokłady samoobserwacji i zaciekawienia.

Nie każdy jest Tropicielem Uczuć od urodzenia – będziemy wspólnie odkrywać swoje zasoby i uczyć się tego fachu od siebie nawzajem. To będzie cel naszej tropicielskiej minispołeczności.

Konsultacje do grupy:
11.05, godz. 16-18:00

Podsumowania grupy:
terminy podamy wkrótce

PRZYGODA NA WYSPIE EMOCJI

Termin: 22-26 lipca 2024 r.
Zajęcia będą prowadzone w godzinach 9.00-14.00
Dla kogo: dla dzieci w wieku 5-7 lat
Skład grupy: 8-10 osób
Prowadzący: Anna Malinowska-Korczak i osoby współprowadzące
Opłata zniżkowa do 28 czerwca 2024

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5-7 lat do niezwykłej przygody na Wyspie Emocji! To miejsce pełne tajemnic, gdzie wspólnie będziemy odkrywać bogactwo naszych uczuć i budować relacje z rówieśnikami. Podczas pięciodniowej podróży, na tej niezwykłej wyspie dzieci będą miały okazję stworzyć własną historię, wykorzystując swoją wyobraźnię i kreatywność. Razem będziemy eksplorować jakie emocje towarzyszą nam w różnych sytuacjach, jak radzimy sobie w relacjach z innymi oraz jak możemy wyrażać swoje potrzeby i uczucia. Poprzez zabawę, sztukę i wspólne interakcje, dzieci będą rozwijać umiejętności społeczne, empatię oraz zdolność do samoregulacji. Pod opieką terapeutów każde dziecko będzie miało wsparcie i możliwość nazwania swoich emocji, a także uczenia się jak nimi zarządzać. Przygoda na Wyspie Emocji nie tylko zapewni dzieciom wspaniałą zabawę, ale także będzie okazją do nauki o samym sobie.

Konsultacje do grupy:
12.05, godz. 16-19:00
22.06, godz. 9-16:00

Podsumowania grupy:
terminy podamy wkrótce

SZLAKIEM BOSYCH STÓP

Termin: 29 lipca – 2 sierpnia 2024 r.
Zajęcia będą prowadzone w godzinach 9.00-14.00
Dla kogo: dzieci w wieku 7-9 lat
Skład grupy: 8-10 osób
Prowadzący: Sandra Miśkiewicz-Kaźmierczuk i osoby współprowadzące
Opłata zniżkowa do 5 lipca 2024

Podczas półkolonii chcemy zaprosić dzieci do powrotu do natury i swobody – nie tylko w kontekście przyrody, ale również siebie samych – własnych emocji i potrzeb. Będziemy zwalniać, słuchać, przyglądać się. „Na boso” by poczuć i sprawdzić, co się z nami dzieje i co czujemy, gdy nie pędzimy tylko zwalniamy. Zastanawiać się, co czujemy w momentach, gdy mamy pod nogami /w życiu/ inny grunt, raz jest błogo, a raz boleśnie… Co nas chroni? Na co jesteśmy odporni? Z kim idziemy? Jak wyglądają nasze szlaki? Małymi krokami będziemy zachęcać dzieci do swobodnej wspólnej zabawy, odkrywania radości z budowania szałasu, organizowania pikniku, bujania na hamaku, a nawet zabawy przy ognisku. „Bose stopy” rozwijać będą twórczość, ciekawość świata, odwagę w przezwyciężaniu nieśmiałości i lęku. Będą miały szansę uczyć się współpracy i rozwijać empatię. Silne emocje zostaną nazwane i zamienione w kreatywne działanie.

Konsultacje do grupy:
20.04, godz. 9-15:00
25.05, godz. 9-15:00
15.06, godz. 9-15:00

Podsumowania grupy:
terminy podamy wkrótce

DZIELNI ŻEGLARZE + warsztat dla rodziców

Termin: 24-28 sierpnia
Zajęcia będą prowadzone w godzinach 9.00 – 14.00
Dla kogo: dzieci w wieku 7-11 lat
Skład grupy: 8-10 osób
Prowadzący: Aleksandra Chomicz z osobą współprowadzącą
Opłata zniżkowa do potwierdzenia

Czasem płyniemy przez naszą codzienność pewnie i bez zakłóceń, po znanych wodach przeżywając fantastyczne przygody. Bywa jednak, że nasz statek chwieje się pod naporem wiatru i fal. Trafiamy na sztorm, po którym suszyć trzeba pokład i reperować żagle. Bywa, że lądujemy na zupełnie nieznanej nam wyspie, a to zmusza nas do nauczenia się nowych sposobów przetrwania. Czasem po burzy wychodzimy odważniejsi i mocniejsi, ale czasem tracimy nasze siły i mamy ochotę się poddać. Wszystkim tym przygodom towarzyszą uczucia, które dobrze jest oswoić, tak aby stały się naszymi przyjaciółmi i przewodnikami.
Podczas naszej 5-dniowej przygody będziemy przyglądać się sobie, temu co czujemy, czego potrzebujemy, w czym szukać chcemy oparcia.  We wspólnej zabawie będziemy szukać tego, co nas łączy, co daje nam siłę i radość.
 
Grupa dedykowana jest dla dzieci, których rodzice rozstają się lub już się rozstali.
 
Przed grupą  przewidziane są warsztaty dla rodziców.
Termin:
23-25 sierpnia
piątek: 15:00-18:00,
sobota 9:00-15:30,
niedziela 9:00-12:00
 
Konsultacje do grupy:
terminy podamy wkrótce

Podsumowania grupy:
terminy podamy wkrótce

Uwaga! Ze względu na Warsztaty dla rodziców, koszty tej grupy są inne niż pozostałych:
Wpłata całej kwoty na dwa miesiące przed rozpoczęciem grupy: opłata zniżkowa za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą: podamy wkrótce.
Wpłata po tym terminie: opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą: podamy wkrótce.

Więcej o grupie: Dzielni Żeglarze

Jak dołączyć?

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacją rodziców i dziecka z osobą prowadzącą grupę (tel.: 22 280 92 00, grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl). Celem spotkania jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności i ustalenie, czy grupa jest odpowiednią formą pomocy dla dziecka. Konsultacja jest dodatkowo płatna.

Chętnych prosimy o:

 • zapisanie dziecka w biurze na listę dzieci zainteresowanych uczestniczeniem w grupie IN IN junior.
  tel.: 663 298 018, grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl
 • umówienie się na konsultację z osobami prowadzącymi daną grupę.  Na konsultacje zapraszamy dziecko z rodzicami. Konsultacje te są dodatkowo płatne.
 • pobranie i zapoznanie się z Informacje O Wakacyjnych Grupach IN IN Junior
 • wypełnienie odpowiedniej ankiety najpóźniej na dwa dni przed umówiona konsultacją
  • ANKIETA do grupy Coś wymyślimy
  • ANKIETA do grupy Tropiciele Uczuć
  • ANKIETA do grupy Przygoda na Wyspie Emocji
  • ANKIETA do grupy Szlakiem bosych stóp
  • ANKIETA do grupy Dzielni żeglarze
 • pobranie, wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie (zrobienie zdjęcia), wysłanie na adres: grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl Pozwolenia na leczenie
 • oraz dostarczenie do Ośrodka najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją. Dostarczenie w takim terminie daje gwarancję, że psychoterapeuci zdążą zapoznać się z zawartymi w ankiecie informacjami. Niedostarczenie wypełnionej ankiety w powyższym terminie może skutkować odwołaniem konsultacji przez prowadzących.
 • jeżeli w czasie konsultacji zostanie podjęta decyzja o uczestniczeniu dziecka w grupie wakacyjnej – wpłacenie w ciągu 3 dni od spotkania zaliczki w wysokości 250 zł.  Jest to jedyny sposób na rezerwację miejsca w grupie.

Nr naszego konta 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa grupy). 

Kiedy się spotykamy?

 • Zajęcia dla dzieci odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00, w siedzibie Ośrodka ReGeneRacja przy ulicy Tucholskiej 37 w Warszawie (300 m od pl. Wilsona)

Będziemy korzystać z własnego ogrodu i okolicznych dobrodziejstw miejskich. 

Uwaga!
Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w Grupie dla Dzieci  oraz w Warsztatach dla Rodziców lub Indywidualnych Spotkaniach Rodzicielskich decydowały się osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma spotkań. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie Biura lub psychoterapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności na spotkaniach Grupy i Warsztatach wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy.

Co i gdzie jemy?

II śniadanie prosimy, aby dzieci przyniosły z domu – przyjemnie jest mieć ze sobą jedzenie, które się na pewno lubi, którym można się podzielić z innymi.  Zapewniamy, wodę, herbatę i przegryzki owocowo – chrupkowe.

Jakie są koszty?

Wpłata całej kwoty na trzy tygodnie przed rozpoczęciem grupy: opłata zniżkowa za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą:  1150 zł.  Wpłata po tym terminie: opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą: 1350 zł.
Uwaga! Udział w grupie Coś wymyślimy wynosi  odpowiednio 1465 zł/ 1565 zł ze względu na dołączone do grupy Warsztaty dla rodziców.

Rezerwacja miejsca w grupie jest zagwarantowana po wpłacie zaliczki w wysokości 250 zł. Resztę kwoty prosimy wpłacić najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.

W cenie:

 • 5 dni intensywnych oddziaływań grupowych;
 • zajęcia w kameralnej grupie;
 • stała opieka psychoterapeutyczna specjalistów – psychologów i psychoterapeutów z Ośrodka ReGeneRacja oraz dwójki psychologów szkolących się  podyplomowej, czteroletniej Szkole Psychoterapii Dzieci Młodzieży;
 • wieczorne superwizje pracy psychoterapeutów Ośrodka ReGeneracja i psychologów wspomagających prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów grupowych. Celem tych superwizji jest lepsze rozumienie przeżyć i zachowań naszych małych uczestników grup;
 • codzienne opisy działań w grupie wysyłane przez osobę prowadzącą do rodziców uczestników;
 • spotkanie z psychoterapeutami prowadzącymi grupę podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej;
 • woda do picia oraz podwieczorek owocowo-chrupkowy;
 • ubezpieczenie NNW dziecka.

Dodatkowe koszty: wstępna konsultacja.

Co piszą o Naszych grupach IN IN Junior rodzice?


👉„Polecam każdemu, kto chciałby pomóc dziecku w nawiązywaniu relacji z ludźmi, żeby było szczęśliwym człowiekiem”

👉„Pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony dziecka w kontaktach. Dostaliśmy konkretny plan działania”

👉„Dziecko dowiaduje się wiele o sobie i otwiera się”

👉„Dziecko było widziane i słyszane. Miało poczucie bycia ważnym.”

👉„Regeneracja to przestrzeń z dobrymi, empatycznymi dorosłymi. Magiczne miejsce.”

👉„Grupa była świetnie prowadzona. Uważne terapeutki, szczegółowa i wiele wnosząca rozmowa podsumowująca. Na grupie zadbanie o poczucie bezpieczeństwa i granice każdego dziecka, a jednoczesnie dużo dobrej zabawy.”

👉„Udział w grupie daje szansę spojrzenia i nazwania zarówno mocnych jak i słabych stron dziecka. Pozwala zobaczyć szerszy kontekst w budowanych przez nie relacjach, a jednocześnie dostaje się wskazówki do dalszej pracy.”

👉„Zajęcia wzmocniły nasze dziecko emocjonalnie. Lepiej odnajduje się w grupie rówieśników i lepiej radzi sobie z porażkami i niepowodzeniami.”

👉„Udział w grupie pozwolił lepiej poznać i zrozumieć Nasze dziecko, aby lepiej je wspierać.”

👉„Dobre, wspierające, profesjonalne miejsce. Duża uważność na dziecko. Bardzo polecam.” 

Zapraszamy

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla dziecka – dlaczego warto?

Psychoterapeuci dziecięcy:

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.

Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk

Ukończyłam Wydział Psychologii oraz Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie SWPS. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, gdzie ukończyłam również Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych.
Od ponad dziesięciu lat związana jestem z pracą z dziećmi oraz młodzieżą, prowadząc m.in. spotkania adaptacyjne dla małych dzieci i ich rodziców, a także realizując autorski program Treningu Inteligencji Emocjonalnej w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a także spotkania o charakterze porad i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, w jednym z warszawskich stowarzyszeń.