Wakacje 2022. Pięciodniowe Grupy IN IN junior - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

Wakacje 2022. Pięciodniowe Grupy IN IN junior

Widzimy, jak dzieci korzystają z prowadzonych w czasie roku szkolnego grup stacjonarnych. Dlatego chcielibyśmy zaoferować im pięciodniowe doświadczenie w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Spotkania będą się odbywały w formie bezpośredniej.

Do przeczytania: Informacje o Wakacyjnych Grupach IN IN Junior
Do wypełnienia odpowiedniej ankiety najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją:

 • ANKIETA do grupy Tropiciele uczuć
 • ANKIETA do grupy Co widać z hamaka?
 • ANKIETA do grupy Co się w głowie mieści?
 • ANKIETA do grupy Lato z Dramą

Do pobrania, wypełnienia i przesłania: Pozwolenie na leczenie

Więcej informacji poniżej, we fragmencie zatytułowanym Jak dołączyć?

Dla kogo?

Drodzy Rodzice, jeżeli martwicie się o to, jak funkcjonuje Wasze dziecko w grupie rówieśniczej, macie wrażenie, że jest zbyt wycofane albo zbyt ekspansywne, to zapraszamy do nas w czasie wolnym od zajęć. Pięciodniowe zajęcia umożliwią dzieciom rozwinięcie umiejętności społecznych, a nam, ich opiekunom, pozwolą zrozumieć, na czym polega ich kłopot w byciu w grupie. Tą wiedzą podzielimy się po zakończeniu z Wami, Rodzicami.

Co jest celem grupy interpersonalnej?

Celem grupy interpersonalnej jest przyglądanie się sposobom, w jaki dzieci wchodzą w relacje z rówieśnikami, z dorosłymi i z całą grupą. Ważne jest zauważenie zarówno takich mechanizmów, które są pomocne, jak i takich, które szkodzą lub uniemożliwiają tworzenie satysfakcjonujących relacji. Grupa interpersonalna to swoisty mikrokosmos, w którym uczestnicy odwzorowują swój osobisty wzorzec wchodzenia w relacje, dzięki innym dzieciom i prowadzącym – poznają go oraz mają szansę znaleźć inne, bardziej satysfakcjonujące sposoby budowania relacji. Jednocześnie grupa interpersonalna pozwala na pogłębioną obserwację i diagnozę trudności relacyjnych dziecka.

Jak pracujemy?

Oferujemy zajęcia o charakterze interpersonalnym prowadzone przez specjalistów z Ośrodka ReGeneRacja.
Pracując w grupie stwarzamy dzieciom naturalną możliwość doświadczania, zabawy oraz przyglądania się sobie i innym.  Jednocześnie każda z grup prowadzona jest w sposób, który uwzględnia indywidualne uwarunkowania, możliwości i chęci każdego z dzieci, tym samym nadając doświadczeniu grupowemu także walor indywidualny. 
Prowadzone przez nas grupy nie mają sztywnej struktury, przebiegu czy planu. Naszą ideą jest takie planowanie i regulowanie przebiegu zajęć, by każde z dzieci, które jest w grupie było w stanie optymalnie z niej skorzystać, ale na swoich własnych warunkach. Często dzieci same, intuicyjnie pracują nad istotnymi dla siebie kwestiami, regulując własne zaangażowanie adekwatnie do swoich aktualnych możliwości.

Specyfiką półkolonijnych grup IN IN jest ich duża intensywność, która dotyczy nie tylko aktywności poznawczej czy ruchowej dzieci, ale w ogromnym stopniu także emocjonalnej. Dlatego podczas prowadzonych przez nas zajęć i oferowanych propozycji uwzględniamy indywidualne możliwości każdego z uczestników. Z tego względu w trosce o naszych podopiecznych dopasowujemy długość trwania zajęć do wieku dzieci.

Grupy dla dzieci młodszych są mniej liczne i trwają 5 godzin dziennie, krócej niż w grupie starszej. Dostosowanie wielkości grupy oraz długości czasu trwania spotkań do młodszego wieku dzieci pozwala lepiej odpowiedzieć na ich rozwojowe możliwości i potrzeby. Kameralność grupy zwiększa poczucie bezpieczeństwa dzieci, a krótsze spotkania umożliwiają im wydłużenie czasu na odpoczynek w tak intensywnym, interpersonalnym, grupowym procesie.

Rodzice dzieci biorących udział w grupie codziennie otrzymują od osoby prowadzącej, w formie listu e-mail, podsumowanie zajęć w grupie w danym dniu. Ważne jest dla nas, abyście Państwo wiedzieli nad czym pracuje cała grupa. Jednym z założeń prowadzonych przez nas grup jest zachęcanie rodziców do aktywnego angażowania się w proces, w którym uczestniczy dziecko. Nasze doświadczenie jednoznacznie wskazuje, iż gotowość rodziny do wspierania i towarzyszenia dziecku w takich intensywnych momentach rozwoju czy zmian, często umożliwia mu optymalne korzystanie z tego typu doświadczeń.

Dlatego też zapraszamy rodziców z dzieckiem na wstępne konsultacje z osobami prowadzącymi daną grupę. Konsultacje takie pomagają w lepszym poznaniu konkretnego zgłoszenia czy trudności oraz w ocenie tego, czy intensywna i interpersonalna grupa półkolonijna będzie dla dziecka odpowiednią formą pracy.

Po zakończonym cyklu zajęć interpersonalnych zapraszamy rodziców na spotkanie podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej.  Na spotkania podsumowujące zapraszamy w ustalonym terminie. Potem taka możliwość przepada.
Jeżeli uczestnictwo rodziców w jednym, wspólnym spotkaniu podsumowującym jest niemożliwe, mogą odbyć się dwa spotkania podsumowujące, dla każdego z rodziców osobno. W takiej sytuacji drugie spotkanie jest dodatkowo płatne.

Co? Gdzie? Kiedy?

Tropiciele uczuć

Termin: 4-8 lipca 2022 r.
Zajęcia będą prowadzone w godzinach 9.00-14.00
Dla kogo: dla dzieci w wieku 7-10 lat
Skład Grupy: 8-10 dzieci
Prowadzący: Aleksandra Chomicz i osoby współprowadzące
Opłata zniżkowa do 4 maja 2021

Nie tylko Indianie byli Tropicielami, my też się możemy nimi stać! I nie będziemy potrzebować do tego specjalistycznego wyposażenia. Naszymi narzędziami będą oczy, uszy, serca i umysły. Będziemy węszyć, wypatrywać, szukać, śledzić, doszukiwać się, dostrzegać oraz dosięgać wzrokiem i szpiegować… samych siebie. Będziemy tropić nasze myśli, śledzić nasze potrzeby, odkrywać uczucia. I nie będzie nam do tego potrzebny Dziki Zachód. Wystarczy nam przytulny strych na Tucholskiej 37 oraz nieskończone pokłady samoobserwacji i zaciekawienia.

Nie każdy jest Tropicielem Uczuć od urodzenia – będziemy wspólnie odkrywać swoje zasoby i uczyć się tego fachu od siebie nawzajem. To będzie cel naszej tropicielskiej minispołeczności.

Konsultacje do grupy:
24.04.2022 (niedziela), godz. od 16:00 do 19:00
29.05.2022 (niedziela), godz. od 08:00 do 12:00

Podsumowania grupy:
9.07.2022 ( sobota),  godz.: 08:00 do 13:00
10.07.2022 ( niedziela), godz. 08:00 do 13:00

Co widać z hamaka?

Termin: 12-16 lipca 2022 r.
Zajęcia będą prowadzone w godzinach 9.00-14.00
Dla kogo: dla dzieci w wieku 11-12 lat
Skład grupy: 8-10 osób
Prowadzący: Anna Kaplińska-Struss i osoby współprowadzące
Opłata zniżkowa do 12 maja 2021

Wakacje to czas relaksu. Wtedy czas płynie wolniej. Można go wreszcie przeznaczyć na dobrą zabawę. A jak już się wybawimy, możemy pozastanawiać się nad różnymi ciekawymi sprawami. Np: Czy znam siebie? Swoje mocne strony?  Co sprawia, że jestem kimś wyjątkowym? Co mogą we mnie lubić inni? O czym marzę? A czego na pewno nie lubię? 
Te wszystkie pytania można sobie zadawać ( ale nie trzeba!)  lub bujając się na hamaku. 
W trakcie trwania naszej grupy będzie można się pozastanawiać, ale przede wszystkim poznamy innych, sprawdzimy czy lubimy współpracować i zaprojektujemy wspólną grę planszową, skonstruujemy tajemniczą budowlę. Będziemy wymyślać historie, które zapiszemy lub narysujemy. Nie zabraknie też podchodów i patrzenia w niebo, jak pięknie nad nami płyną obłoki.
Bo przecież od tego są wakacje!

Konsultacje do grupy:
28.04.2022 (czwartek), godz. od 12:00 do 19:00
05.05.2022 (czwartek), godz. od 12:00 do 18:00

Podsumowania grupy:
17.07.2022 (niedziela),  godz.: 09:00 do 17:00
18.07.2022 (poniedziałek), godz. 18:00 do 

Co się w głowie mieści?

Termin: 25-29 lipca 2022
Zajęcia będą prowadzone w godzinach 9.00-14.00
Dla kogo: dzieci w wieku 7-11 lat
Skład grupy: 8-10 osób
Prowadzący: Ewelina Wiśniewska-Michalczyk i Agnieszka Stachowicz
Opłata zniżkowa do 23 czerwca 2021

Pytanie to towarzyszyć nam będzie nieustannie wypełniając jeden z tygodni tegorocznych wakacji. Korzystając z wielu okazji do wspólnej zabawy czy rozmowy, będziemy zastanawiać się, co się w dziecięcych głowach mieści. Będziemy rozmawiać o tym, jak działamy i co czujemy, kiedy doświadczamy emocji ze znanego filmu: gniewu, smutku, odrazy, strachu i radości, ale także tych, o których nie było w filmie mowy jak wstyd czy zdziwienie. W grupie pełnej podobieństw i różnorodności zarazem, będzie można doświadczyć mieszanki uczuć, czasem dla nas zrozumiałych, a czasem takich, które pojawiają się niespodziewanie i czujemy, że tracimy nad nimi kontrolę. We wspólnej wymianie myśli, uczuć i doświadczeń będziemy zastanawiać się także, na co w naszych głowach brakuje miejsca lub jak pogodzić ze sobą różne nasze potrzeby. Będziemy zastanawiać się, jak znaleźć miejsce na dziecięce zabawy w chowanego i nastoletnie rozmowy o idolach. W tych różnych dylematach, będziemy szukać odpowiedzi na to co dla nas ważne – to, co czuję ja sam, to, co myślą inni, a może to, czego oczekują od nas dorośli? Z pewnością nie zabraknie miejsca na przyjemne działanie, nieznane różnicowanie, zbliżanie i oddalanie, a nawet na bunt!

Konsultacje do grupy: terminy podamy wkrótce
Podsumowania grupy: terminy podamy wkrótce

Lato z Dramą

Termin: 22 – 26 sierpnia 2022
Zajęcia będą prowadzone w godzinach 9.00 – 14.00
Dla kogo: dzieci w wieku 7-11 lat
Skład grupy: 8-10 osób
Prowadzący: Aleksandra Chomicz i Anna Kaplińska-Struss
Opłata zniżkowa do 26 maja 2021

Czy każdy z nas nie marzył by na chwilę stać się kimś innym? By zamienić się w kogoś lub coś co nas ciekawi lub dziwi i zobaczyć świat z innej perspektywy? Jak to jest być przez chwilę bohaterem ulubionego filmu, książki, teledysku czy programu telewizyjnego? A może nawet być własnym butem, myślą albo zmartwieniem? Nierealne? Nie u nas! W trakcie Lata z Dramą jest to możliwe!!! 
Przez te kilka letnich dni będziemy szukać ważnych dla nas bohaterów zarówno wokół nas jak i wewnątrz siebie; rzeczy lub osób, które uwielbiamy, lub tych co nas denerwują, przestraszają. Podczas szalonej zabawy zbudujemy świat, w którym mogą dojść do głosu nasze najskrytsze marzenia i problemy. 
A jak to będzie wyglądać konkretnie? Używając wyobraźni oraz różnych rekwizytów i materiałów, farb, desek, sznurków oraz robiąc maski, stroje, będziemy zmieniać otaczające nas miejsce i ogród w coś czym nigdy nie było. Będziemy wyczarowywać nowe budowle. Będziemy wychodzić poza utarte schematy. Ta nieskrępowana i przyjemna kilkudniowa zabawa będzie punktem wyjścia do budowania zaufania i relacji w grupie, tworzenia wspólnych zasad stojących na straży naszego bezpieczeństwa, odkrywania innych oraz siebie.

Konsultacje do grupy
21.04 (czwartek), godz. od 14:00 do 18:00
23.04 (sobota), godz. od 08:00 do 12:00

Podsumowania grupy:
27.08 (sobota), godz. od 08:00 do 13:00 

Jak dołączyć?

Uczestnictwo w grupie poprzedzone jest konsultacją rodziców i dziecka z osobą prowadzącą grupę. Celem spotkania jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności i ustalenie, czy grupa półkolonijna jest odpowiednią formą pomocy dla dziecka. Konsultacja jest dodatkowo płatna.

Chętnych prosimy o:

 • zapisanie dziecka w biurze na listę dzieci zainteresowanych uczestniczeniem w grupie półkolonijnej (tel.: 22 280 92 00, grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl) i
 • umówienie się na konsultację z osobami prowadzącymi daną grupę  Na konsultacje zapraszamy dziecko z rodzicami. Konsultacje te są dodatkowo płatne.
 • pobranie i zapoznanie się z Informacje O Wakacyjnych Grupach IN IN Junior
 • wypełnienie odpowiedniej ankiety najpóźniej na dwa dni przed umówiona konsultacją
  • ANKIETA do grupy Tropiciele uczuć
  • ANKIETA do grupy Co widać z hamaka?
  • ANKIETA do grupy Co się w głowie mieści?
  • ANKIETA do grupy Lato z Dramą
 • pobranie, wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie (zrobienie zdjęcia), wysłanie na adres: grupy.dzieci@osrodekregeneracja.pl Pozwolenia na leczenie
 • oraz dostarczenie do Ośrodka najpóźniej na dwa dni przed umówioną konsultacją. Dostarczenie w takim terminie daje gwarancję, że psychoterapeuci zdążą zapoznać się z zawartymi w ankiecie informacjami. Niedostarczenie wypełnionej ankiety w powyższym terminie może skutkować odwołaniem konsultacji przez prowadzących.
 • jeżeli w czasie konsultacji zostanie podjęta decyzja o uczestniczeniu dziecka w grupie wakacyjnej – wpłacenie w ciągu 3 dni od spotkania zaliczki w wysokości 250 zł.  Jest to jedyny sposób na rezerwację miejsca w grupie.

Nr naszego konta 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa grupy). 

Kiedy się spotykamy?

 • Zajęcia dla dzieci odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00, w siedzibie Ośrodka ReGeneRacja przy ulicy Tucholskiej 37 w Warszawie (300 m od pl. Wilsona)

Będziemy korzystać z własnego ogrodu i okolicznych dobrodziejstw miejskich. 

Co i gdzie jemy?

II śniadanie prosimy, aby dzieci przyniosły z domu – przyjemnie jest mieć ze sobą jedzenie, które się na pewno lubi, którym można się podzielić z innymi.  Zapewniamy, wodę, herbatę i przegryzki owocowo – chrupkowe.

Jakie są koszty?

Wpłata całej kwoty na dwa miesiące przed rozpoczęciem grupy: opłata zniżkowa za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą:  990 zł. 
Wpłata po tym terminie: opłata za zajęcia grupowe i spotkanie podsumowujące z psychoterapeutą: 1090 zł.

Rezerwacja miejsca w grupie jest zagwarantowana po wpłacie zaliczki w wysokości 250 zł. Resztę kwoty prosimy wpłacić najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu.

W cenie:

 • 5 dni intensywnych oddziaływań grupowych;
 • zajęcia w kameralnej grupie;
 • stała opieka psychoterapeutyczna specjalistów – psychologów i psychoterapeutów z Ośrodka ReGeneRacja oraz dwójki psychologów szkolących się  podyplomowej, czteroletniej Szkole Psychoterapii Dzieci Młodzieży;
 • wieczorne superwizje pracy psychoterapeutów Ośrodka ReGeneracja i psychologów wspomagających prowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów grupowych. Celem tych superwizji jest lepsze rozumienie przeżyć i zachowań naszych małych uczestników grup;
 • codzienne opisy działań w grupie wysyłane przez osobę prowadzącą do rodziców uczestników;
 • spotkanie z psychoterapeutami prowadzącymi grupę podsumowujące funkcjonowanie dziecka w grupie ze wskazaniem ewentualnych obszarów do dalszego wspierania lub pracy terapeutycznej;
 • woda do picia oraz podwieczorek owocowo-chrupkowy;
 • ubezpieczenie NNW dziecka.

Dodatkowe koszty: wstępna konsultacja.

Zapraszamy

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla dziecka – dlaczego warto?

Psychoterapeuci dziecięcy:

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.

Anna Kaplińska-Struss

Jestem absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz reżyserii filmowej w Łodzi. Skończyłam dwuletnią Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja, a także Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej LPS. Jestem certyfikowanym coachem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłam podyplomowy Kurs Arte-terapii w Polskim Instytucie Erickonowskim we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę. Od 2014 roku jestem związana z Oddziałam Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, gdzie prowadzę oraz współprowadzę grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Pracuję i superwizuję się w nurcie psychodynamicznym.

Anna Kaplińska-Struss jest osoba niezwykle żywą i twórczą. Potrafi ożywić wyobraźnią każdy przedmiot. Nie sposób się przy niej nudzić.

Agnieszka Stachowicz

Jestem psycholożką, absolwentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja. Ukończyłam szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilku lat samodzielnie prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz diagnozuję trudności w uczeniu się.

Ewelina Wiśniewska-Michalczyk

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, absolwentkką Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Przez kilka lat pracowałam na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Wcześniejsze doświadczenia zdobywałam m. in. w domu dziecka, w poradni zdrowia psychicznego oraz wspierając rodziny zastępcze.