Intensywna Terapia Krótkoterminowa w Rege - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Intensywna Terapia Krótkoterminowa w Rege

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na kontakt terapeutyczny ze strony nastolatków, postanowiliśmy stworzyć nową formułę pracy, która nazwaliśmy: Intensywną Terapią Krótkoterminową w Rege. Cechą charakterystyczną tej formuły są intensywne spotkania indywidualne, ograniczone czasie, z możliwością ich kontynuacji po wakacjach. Spotkania będą odbywały się 2x w tygodniu przez około miesiąc. 

ITK jest zaproszeniem do intensywnego kontaktu indywidualnego z terapeutą, w którym nastolatek będzie miał możliwość dookreślenia swoich trudności, ustalenia celu możliwego do osiągnięcia w krótkim terminie, doświadczenia na ile forma psychoterapii jest dla niego pomocna, jak czuje się w kontakcie z terapeutą i czy rozmowa i wspólna praca z terapeutą przynosi korzyści (a w odczuciu nastolatka ulgę).

Po pierwszym lub 2 pierwszych spotkaniach jeśli terapeuta wraz z nastolatkiem uznają, że mogą razem pracować, zaproszą rodzica/ rodziców na wspólne spotkanie w celu poznania terapeuty i ustalenia warunków współpracy.

 

Dobromiła Gliwińska

Jestem psychologiem, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, słuchaczką Szkoły Terapii Dzieci i Młodzieży przy LAboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Ukończyłam podyplomowy kurs Arteterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane jest z obszarami pracy z dziećmi, rodzinami, wspieraniem rozwoju oraz z edukacją. Pracowałam m.in. jako psycholog szkolny, współpracując przy projekcie edukacyjno-artystycznym Brave Kids czy realizując programy terapeutyczne dla osób dotkniętych niepełnosprawnością. Ogromną satysfakcję sprawia mi praca z dziećmi i młodzieżą i odkrywanie w nich tego, co my dorośli zatraciliśmy – spontaniczności, ciekawości i braku lęku przed zadawaniem pytań.

Hanna Sokolnicka-Zalewska

Ukończyłam studia magisterskie ze specjalizacją psychoterapia na Wydziale Psychologii UW. Jestem po 4 roku szkolenia teoretycznego w podejściu analitycznym, w akredytowanym przez PTP Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów". Identyfikuję się z myśleniem analitycznym i psychodynamicznym warsztatem. Jestem również absolwentką podyplomowych studiów z Coachingu profesjonalnego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Od 6 lat prowadzę również praktykę prywatną. Pracuję pod stałą superwizją.