Intensywna Terapia Krótkoterminowa w Wakacje - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Intensywna Terapia Krótkoterminowa w Wakacje

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na kontakt terapeutyczny ze strony nastolatków, postanowiliśmy stworzyć nową formułę pracy, która nazwaliśmy: Intensywną Terapią Krótkoterminową w Wakacje. Cechą charakterystyczną tej formuły są intensywne spotkania indywidualne, ograniczone czasie, z możliwością ich kontynuacji po wakacjach. Spotkania będą odbywały się 2x w tygodniu przez około miesiąc i kończyły się spotkaniem typu “follow up” po około ustalonym okresie od zakończenia spotkań.

ITK w Wakacje jest zaproszeniem do intensywnego kontaktu indywidualnego z terapeutą, w którym nastolatek będzie miał możliwość dookreślenia swoich trudności, ustalenia celu możliwego do osiągnięcia w krótkim terminie, doświadczenia na ile forma psychoterapii jest dla niego pomocna, jak czuje się w kontakcie z terapeutą i czy rozmowa i wspólna praca z terapeutą przynosi korzyści (a w odczuciu nastolatka ulgę).

Po pierwszym lub 2 pierwszych spotkaniach jeśli terapeuta wraz z nastolatkiem uznają, że mogą razem pracować, zaproszą rodzica/ rodziców na wspólne spotkanie w celu poznania terapeuty i ustalenia warunków współpracy.

 

Marzena Denkiewicz

Obecnie jestem na III r. 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii, i w Szkole Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Centrum Usług Psychologicznych w Warszawie, Pracowni Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji Ego, w Ośrodku Terapeutycznym dla młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami odżywiania Alira, w Fundacji Anima et Animus, w Hospicjum Domowym im. Cecily Sounders. Staż kliniczny odbyłam w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Drewnicy. Pracuję i superwizuję się w nurcie psychodynamicznym. W RegeneRacji Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży.

Małgorzata Pięta

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii, Specjalizacji Klinicznej Dziecka i Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie także doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Odbywam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. w Poradni Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz na Oddziale Psychiatrycznym – Rehabilitacyjnym w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

Hanna Sokolnicka-Zalewska

Ukończyłam studia magisterskie ze specjalizacją psychoterapia na Wydziale Psychologii UW. Jestem po 4 roku szkolenia teoretycznego w podejściu analitycznym, w akredytowanym przez PTP Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów". Identyfikuję się z myśleniem analitycznym i psychodynamicznym warsztatem. Jestem również absolwentką podyplomowych studiów z Coachingu profesjonalnego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Od 6 lat prowadzę również praktykę prywatną. Pracuję pod stałą superwizją.