Grupy terapeutyczne dla młodzieży w wieku 16-19 lat, tryb stacjonarny - Ośrodek Regeneracja
 • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
 • tel. 22 280 92 00
 • czynny w godz.: 11-19.00
 • english version
 • wersja polska

Grupy terapeutyczne dla młodzieży w wieku 16-19 lat, tryb stacjonarny

Dla kogo?

Uczestnictwo w grupie terapeutycznej daje możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz swoich relacji z innymi. Polecamy ją osobom, które chcą zrozumieć przyczyny przeżywanych problemów, czują się samotne, niezrozumiane przez innych i chcą nauczyć się, jak być z ludźmi w bardziej satysfakcjonujący sposób.

Równolegle z grupą prowadzone są spotkania dla rodziców. Zajęcia te mają charakter warsztatowy i są ukierunkowane na wsparcie pracy nastolatków. Bardzo ważne jest uczestnictwo obojga rodziców. Warto, aby oboje rodzice zapisywali się na spotkania tej samej grupy, choć w szczególnych przypadkach (np. w trakcie rozwodu), każda z osób może wybrać inną.

Badania naukowe i nasze doświadczenia pokazują, że zaangażowanie bliskich osób w rozumieniu trudności pojawiających się u nastolatków zwiększa efektywność leczenia.

Jak pracujemy? 

W naszej ofercie mamy następujące rodzaje grup:

 • Krótkoterminowe trwające jeden semestr czyli około 5 miesięcy;
 • Średnioterminowe trwające około dziesięć miesięcy czyli przez jeden rok szkolny;
 • Półotwarte – które nie mają odgórnie wyznaczonego terminu zakończenia. Termin zakończenia jest ustalany przez uczestników z prowadzącymi, ale minimalny czas uczestniczenia w spotkaniach grupy to pięć miesięcy.  Grupy są półotwarte, co oznacza również, że istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie spotkań, gdy któryś z uczestników kończy pracę lub są wolne miejsca w ramach planowanej, maksymalnej liczby uczestników.

Ile jest osób w grupie?

Od 6 do 11.

Jak dołączyć?

Osoby, które chcą, albo zastanawiają się nad dołączeniem do grupy zapraszamy na konsultację z terapeutą prowadzącym spotkania. Konsultacje dają możliwość:

 • zrozumienia natury problemu,
 • ustalenia czy terapia grupowa jest optymalnym sposobem pomocy,
 • poznania osoby prowadzącej,
 • zarezerwowania miejsca w zbierającej się grupie.

Dla osób, które nie były u nas wcześniej, przewidziane są dwa spotkania. Konsultacje są płatne i trwają po 50 minut.

Kiedy się spotykamy?

Wtorek

WTORKOWA grupa terapeutyczna dla młodzieży w wieku 15-19 lat – ograniczona w czasie.

Prowadzący: Anna Gryczewska z Aleksandrą Passendorfer
Spotkania grupy: wtorek 17.00-18.30
Miejsce grupy: Tucholska 12
czas trwania jednego spotkania: 1,5 godz.
startujemy po wakacjach: 13.09.2022
ostatnie spotkanie grupy: 7.02.23
nie spotykamy się: 1.11.2022

Półotwarta WTORKOWA grupa psychoterapeutyczna dla młodzieży w wieku 16-19 lat

Prowadzący: Maria Zawadzka z osobą współprowadzącą
Spotkania grupy: wtorek 19.00- 20.30
miejsce spotkań grupy: Tucholska
czas trwania jednego spotkania: 1,5 godz.
startujemy po wakacjach: 13.09
pracujemy do: 7.02.23
nie spotykamy się:  1.11

Czwartek

CZWARTKOWA grupa psychoterapeutyczna dla młodzieży w wieku 16-19 lat – ograniczona w czasie.

Prowadzący: Rafał Zawadzki  z osobą współprowadzącą
Spotkania grupy: czwartek 18.30- 20.30 (spotkania 2 godzinne)
miejsce spotkań grupy: Tucholska 
czas trwania jednego spotkania: 2 godz.
startujemy po wakacjach: 06.10.22
ostatnie spotkanie grupy: 9.02.23

Roczna CZWARTKOWA grupa psychoterapeutyczna dla młodzieży w wieku 16-19 lat

prowadzący: Anna Zegarek z Alicją Konecką
spotkania grupy: czwartek 19.00- 20.30
miejsce spotkań grupy: Tucholska 37
czas trwania jednego spotkania: 1,5 godz
startujemy po wakacjach: 8.09 
ostatnie spotkanie: 22.06.23
nie spotykamy się: 16.02; 23.02 (przerwa feryjna)

Rodzice:

Oferta grup dla młodzieży jest nierozłącznie związana z propozycją Warsztatów dla Rodziców, więc dla każdego z rodziców przygotowaliśmy bezpłatne miejsce w grupie warsztatowej.

Udział w Warsztatach możliwy jest po uprzednim zapisaniu się w biurze. Terminy spotkań otrzymacie Państwo przy zapisie. Warto, aby oboje rodzice zapisywali się na spotkania tej samej grupy, choć w szczególnych przypadkach (np. w trakcie rozwodu), każda z osób może wybrać inną grupę.

Prowadzący: Barbara Żak 
Skład grupy: 6-12  osób

Jakie są koszty?

  • Koszt  udziału w grupie dla nastolatków został podzielony na raty. W przypadku grupy trwającej półtorej godziny rata wynosi 775 zł miesięcznie, rata grupy trwającej dwie godziny to 875 zł.
  • Kwota raty ustalona została w oparciu o liczbę spotkań w każdym z cykli grupy. Dla Państwa wygody bezpośrednio po konsultacji przekazujemy Państwu harmonogram opłat oraz terminy spotkań grupy.
  • Przesłanie podpisanej umowy oraz dokonanie wpłaty pierwszej raty umożliwiają rezerwację miejsca w spotkaniach Grupy i Warsztatach. Prosimy o dopełnienie tych formalności w ciągu 3 dni od dnia konsultacji. Nieodesłanie umowy i brak odnotowanej wpłaty będziemy rozumieć jako rezygnację z uczestnictwa w Grupie i Warsztatach.
  • Kolejne wpłaty prosimy wnosić do 4 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc przelewem na konto ReGeneRacji: 45 1140 2017 0000 4802 1298 3481 (z dopiskiem w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka i nazwa grupy). Dla Państwa i naszej wygody prosimy o ustawienie stałego zlecenia przelewu w banku.

Istnieje możliwość dodatkowych konsultacji w trakcie trwania grupy i warsztatów po uprzednim umówieniu się na spotkanie w biurze. Dodatkowe konsultacje są płatne.

Uwaga!

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w Grupie i Warsztatach decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma sesji. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie biura lub terapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy, obniżając szanse powodzenia terapii.

Osoby zainteresowane, którym nie odpowiada termin lub poszukują krótszej formy pomocy zapraszamy na Wakacyjną, Zimową lub WEEKENDową Grupę IN IN (Intensywną i Interpersonalną) dla Młodzieży.

Z naszej biblioteki:  Grupa terapeutyczna dla nastolatka – dlaczego warto?

Psychoterapeuci prowadzący grupy psychoterapeutyczne:

Anna Gryczewska – Jowsa

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończyłam czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii i Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie z zakresu psychiatrii zdobyłam w V Klinice Psychiatrii Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie zajmowałam się prowadzeniem zajęć terapeutycznych, konsultacji psychologicznych, diagnozą psychologiczną, poradnictwem oraz prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej w podejściu psychodynamicznym.

Aleksandra Passendorfer

Zakończyła kurs z zakresu podstaw psychoterapii psychoanalitycznej organizowany przez Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii przy PTPP. Obecnie jest w trakcie szkolenia w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w zakresie terapii psychodynamicznej.Odbyła staż na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie oraz w poradni psychoterapeutycznej ISPHS w Warszawie prowadząc procesy terapeutycznie pod superwizją, którą stale kontynuuje. Jako absolwentka psychologii społecznej Uniwersytetu SWPS oraz szkoły trenerów grupy Trop od 12 lat tworzy i przeprowadza autorskie szkolenia z zakresu kompetencji społecznych/interpersonalnych w tym skutecznej komunikacji także międzykulturowej, zarządzania sobą w kryzysie/zmianie, radzenia sobie ze stresem, budowania odporności psychicznej. Pracuje z młodzieżą zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Ma doświadczenie w pracy z migrantami i uchodźcami.

Maria Zawadzka

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Ukończyłam Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz specjalistką psychoterapii dzieci i młodzieży.

Rafał Zawadzki

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłem Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz kurs Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej w ramach ISTDP International. Posiadam certyfikat European Association for Integrative Psychotherapy. Jestem członkiem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Anna Zegarek

Jestem absolwentką wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Mam certyfikat psychoterapeutką Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą. Pomaga mi doświadczenie zdobyte w pracy w szkole, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, no i wychowanie własnych dzieci.

Barbara Żak

Jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam podyplomowe 2 letnie Studium Systemowej Terapii Rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oraz 5- letnie Szkolenie Terapii Systemowej w Krakowie, rekomendowane przez Sekcję Naukowa PSychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem trenerką i realizatorką programu „Szkoła dla Rodziców” oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą i rodzicami w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Kąt”.