Psychoterapia indywidualna dla dzieci - Ośrodek Regeneracja
  • 01-618 Warszawa; ul. Tucholska 12 oraz Tucholska 37 (300 m od pl. Wilsona)
  • tel. 22 280 92 00
  • czynny w godz.: 11-19.00
  • english version
  • wersja polska

Psychoterapia indywidualna dla dzieci

Jak wygląda psychoterapia indywidualna dla dzieci?

Psychoterapia indywidualna  dla dzieci, szczególnie młodszych, w swej formie przypomina swobodną, niekierowaną zabawę opartą na odwoływaniu się do naturalnych zainteresowań dziecka i form ekspresji (rysowanie, układanie, lepienie, zabawa wybranymi przedmiotami, nadawanie ról itp.). Podczas terapii dziecko, wykorzystując swoją naturalną aktywność w zabawie i rozmowie, przekazuje ważne dla niego sprawy i problemy, pokazując jednocześnie, w jaki sposób je przeżywa. W trakcie spotkań, na bazie tworzącego się zaufania w relacji terapeutycznej pomiędzy dzieckiem a terapeutą możliwa staje się zmiana dotycząca niekorzystnych emocji i blokujących rozwój dziecka trudności.

Częstotliwość sesji jest uzależniona od wskazań do leczenia – zwykle to jedno lub dwa spotkania w tygodniu.
Podczas procesu terapii dziecka ważne jest także zaangażowanie i wsparcie rodziców. Psychoterapeuta regularnie spotyka się z rodzicami, zwykle co najmniej raz w miesiącu. Spotkania służą temu, by pomóc rodzicom w jak najlepszym rozumieniu swojego dziecka, jego wewnętrznego świata, postrzegania i przeżywania siebie i innych (dotyczyć to może np. lepszego rozumienia przebiegu rozwoju dziecka i jego kryzysów, problemów separacyjnych, seksualności, trudności w uczeniu się, fobii, zachowań agresywnych). Na spotkaniach nie są jednak omawiane z rodzicami szczegóły tego, o czym dziecko mówi czy w inny sposób komunikuje psychoterapeucie podczas spotkań. Psychoterapeutę obowiązuje bowiem zasada poufności, dotycząca wszystkiego, co dzieje się w gabinecie. Funkcją takiego podejścia jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni i warunków sprzyjających terapii dziecka. Odstępstwem od zasady poufności są sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia (np. wypowiedzi świadczące o myślach samobójczych).

“Kiedyś jeden z małych pacjentów przyrównał psychoterapię do czytania ciekawej, jednakże bardzo strasznej książki. Do opowieści, w której sam był bohaterem, a towarzyszący mu terapeuta narratorem, dzięki któremu mniej się bał i wiedział, że nie jest sam. Dlatego czytał dalej”.

Psychoterapeuci pracujący z dziećmi:

dr Barbara Arska-Karyłowska

Psycholog i psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Od roku 1990 jest certyfikowanym psychologiem w stanie Floryda (nr licencji: PY 2664), a od 2006 legitymuje się też europejskim certyfikatem psychoterapii. Stosuje podejścia behawioralne i behawioralno-poznawcze.Interesuje się psychopatologią dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem ADHD i zaburzeń lękowych.  Na Uniwersytecie SWPS prowadziła zajęcia z zakresu psychopatologii dziecka (diagnoza i oddziaływania).

Aleksandra Chomicz

Jestem absolwentką wydziału psychologii na Uniwersytecie Gdańskim (specjalizacja kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży). Ukończyłam studia podyplomowe z Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowy kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Z uwagi na zainteresowanie pracą z osobami  straumatyzowanymi ukończyłam również roczne szkolenie I stopnia z psychotraumatologii praktycznej oraz I stopień EMDR. Pracuję na oddziale psychiatrycznym dla dzieci w Józefowie oraz w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS.

Patrycja Klimek-Wierzbicka

Jestem absolwentką psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia). Obecnie uczęszczam do 4-letniej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodku ReGeneRacja. Pracuję psychoterapeutycznie z dziećmi i nastolatkami. Specjalizuję się również w obszarze klinicznej diagnozy psychologicznej. Zawodowo jestem związana przede wszystkim z Oddziałem Psychiatrycznym dla Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Współpracuję również z Uniwersytetem SWPS w ramach prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku psychologia, studiów podyplomowych z klinicznej diagnozy psychologicznej oraz badań naukowych realizowanych przy Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu SWPS.

Alicja Krystyniak-Laskowska

Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz IV-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z psychologii  klinicznej dzieci i młodzieży.Doświadczenie w pracy zdobywałam pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci, odbywając staże w ognisku wychowawczym, Fundacji Dajemy dzieciom siłę, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny “Koło”. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie zajmuję się diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży.

Sandra Miśkiewicz-Kazimierczuk

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam 4-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Wychowawczych przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Obecnie jestem słuchaczką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja.  Doświadczenie zdobywałam między innymi: w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Zapobiegania Nawrotom, w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale StacjonarnymdlaDzieci i Młodzieży w Józefowie, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Od ponad dziesięciu lat dużą część mojego doświadczenia stanowi współpraca z dziećmi i ich rodzicami.

Joanna Rezler-Pluta

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją Psychologia Kliniczna. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii Systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie FDDS), Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”, Szpitalu Bródnowskim, Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, czy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 „SOS” w Warszawie. Od kilku lat zajmuję się głównie pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodzinami.

Agnieszka Stachowicz

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja. Ukończyłam szkolenie z Neuropsychologii klinicznej dziecka. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od kilku lat samodzielnie prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz diagnozuję trudności w uczeniu się.

Ewelina Wiśniewska-Michalczyk

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentką Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Przez kilka lat pracowałam na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Wcześniejsze doświadczenia zdobywałam m. in. w domu dziecka, w poradni zdrowia psychicznego oraz wspierając rodziny zastępcze.