Psychoterapia indywidualna dla młodzieży - Ośrodek Regeneracja

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży to cykl spotkań z psychoterapeutą,  pozwalających młodej osobie poznać istotę problemu, z którym się zgłasza.
Psychoterapię indywidualną polecamy osobom, które zmagają się z przygnębieniem, depresją, stresem, lękami, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami snu, trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi czy cierpią z powodu utraty bliskiej osoby i nie potrafią poradzić sobie z tą stratą.
Powodem zgłoszenia może być również przeżywany kryzys wartości, poczucie braku sensu życia, doświadczenie uczucia pustki w relacjach z innymi, doświadczenie przemocy fizycznej czy psychicznej, pojawiające się ryzykowne zachowania.
Motywacją do poszukiwania pomocy psychologicznej może też być chęć lepszego poznania siebie, aby móc w pełni wykorzystać swoje możliwości życiowe.

Praca terapeutyczna odbywa się w bezpiecznych dla młodej osoby warunkach umożliwiających poznawanie siebie, a jej efektem, zwiększającym satysfakcję z  życia, staje się możliwość rozwoju i uzyskanie zmian w problemowych obszarach.
Sesje terapeutyczne odbywają się raz w  tygodniu, o stałych porach.  Czas sesji to 50 minut.  Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb pacjenta.
Psychoterapia poprzedzona jest konsultacją (od jednego do trzech spotkań).  W przypadku osób niepełnoletnich konsultacja odbywa się z rodzicem bądź opiekunem młodej osoby.  Nastolatek po ukończeniu 18. roku życia na terapię może zgłosić się samodzielnie. W trakcie konsultacji terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami i ustala z pacjentem cele pracy terapeutycznej, okres trwania psychoterapii oraz sposób rozliczania.

Psychoterapeuci prowadzący terapie indywidualną dla młodzieży:

Julia Barlińska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologia, mgr psychologii, psychoterapeutka dzieci i młodzieży w trakcie szkolenia w SPDiM, w Regeneracji pracuje z młodzieżą.

Katarzyna Brażyńska-Tatarowicz

Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Klinicznej oraz Prawa Uniwersytecie Łódzkim.Ukończyłam 4 letnie szkolenie z psychoterapii oraz 2 letnie szkolenie w zakresie terapii par i rodzin w Laboratorium Psychoedukacji, które są szkoleniami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłym, młodymi dorosłymi i młodzieżą.

Anna Gryczewska – Jowsa

Jestem psychologiem, absolwentką Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończyłam czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Studium Psychoterapii i Studium Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie z zakresu psychiatrii zdobyłam w V Klinice Psychiatrii Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, gdzie zajmowałam się prowadzeniem zajęć terapeutycznych, konsultacji psychologicznych, diagnozą psychologiczną, poradnictwem oraz prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej w podejściu psychodynamicznym.

Patrycja Klimek-Wierzbicka

Jestem absolwentką psychologii na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (specjalność: psychologia kliniczna i zdrowia), a wcześniej farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodku ReGeneRacja. Jestem również terapeutką Play Therapy – niedyrektywnej terapii poprzez zabawę, objętej ścisłymi standardami międzynarodowej organizacji Play Therapy International. Pracuję psychoterapeutycznie z dziećmi i nastolatkami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuję się również w obszarze klinicznej diagnozy psychologicznej. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z tej dziedziny, m.in. neuropsychologię kliniczną dziecka, psychologię traumy dzieci i młodzieży, szkolenia z diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym z posługiwania się protokołem obserwacyjnym ADOS-2), ADHD (m.in. z wykorzystywania w diagnozie komputerowego testu MOXO), zaburzeń rozwoju językowego, przyczyn trudności szkolnych i in.

Alicja Krystyniak-Laskowska

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam IV-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz IV-letnie szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej organizowane przez Akademię Pedagogiki Specjalnej i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Doświadczenie w pracy zdobyłam pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a także odbywając staże na oddziałach psychiatrycznych oraz somatycznych dla dorosłych.

Agnieszka Nawarenko

Jestem psychoterapeutką, ukończyłam Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Jestem również absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Zdrowia. Od 2007 roku jestem zawodowo związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę dawniej Fundacją Dzieci Niczyje (Zespół Pomocy Telefonicznej). Mam bogate doświadczenie w pracy z nastolatkami i ich rodzicami. Zrealizowałam szereg szkoleń dla profesjonalistów (nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, pracownicy opieki społecznej, policjanci, prokuratorzy) w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Jestem autorką i współautorką scenariuszy zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w tym zakresie.

Gabriela Nowicka

Absolwentka wydziału psychologii UW. Psychoterapeutycznie pracuje od 2008 roku. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, pracując w podejściu terapii psychoanalitycznej. Ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej przygotowujące do ubiegania o certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego PTPP; spełnia ono standardy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP).

Aleksandra Passendorfer

Zakończyła kurs z zakresu podstaw psychoterapii psychoanalitycznej organizowany przez Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii przy PTPP. Obecnie jest w trakcie szkolenia w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w zakresie terapii psychodynamicznej.Odbyła staż na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie oraz w poradni psychoterapeutycznej ISPHS w Warszawie prowadząc procesy terapeutycznie pod superwizją, którą stale kontynuuje. Jako absolwentka psychologii społecznej Uniwersytetu SWPS oraz szkoły trenerów grupy Trop od 12 lat tworzy i przeprowadza autorskie szkolenia z zakresu kompetencji społecznych/interpersonalnych w tym skutecznej komunikacji także międzykulturowej, zarządzania sobą w kryzysie/zmianie, radzenia sobie ze stresem, budowania odporności psychicznej. Pracuje z młodzieżą zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Ma doświadczenie w pracy z migrantami i uchodźcami.

dr Małgorzata Pięta-Lendzion

Uzyskałam tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem także absolwentką Wydziału Psychologii w ramach Kolegium MISMaP UW. Skończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem członkinią. Prowadzę zajęcia dydaktyczne na Wydziale Psychologii UW oraz w ramach SPDiM. Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie, w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym, w Poradni Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, w Poradni ISP im. Hanny Segal oraz świadcząc pomoc psychologiczną dla cudzoziemców. Działałam w wielu zespołach badawczych oraz opublikowałam ponad 20 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Występowałam także na międzynarodowych i krajowych konferencjach, m.in. the 10th European Conference on Positive Psychology w Reykjaviku czy ESCAP 2023 w Kopenhadze.

Małgorzata Szymkiewicz-Misztal

Jestem absolwentką WSFiZ w Warszawie. Ukończyłam podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uzyskałam także dyplomy ukończenia czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii opartej na podejściu psychodynamicznym w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, dwuletniego szkolenia z Psychoterapii Par i Rodzin oraz Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w MSCZ im. Jana Mazurkiewicza (dawny Szpital Tworkowski) i na Oddziale Dziennym w Szpitalu Wolskim oraz w Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis. Od kilku lat pracuję jako psycholog w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie pracuję indywidualnie z młodzieżą i prowadzę terapię rodzinną.

Ewelina Wiśniewska-Michalczyk

Jestem psycholożką i psychoterapeutką, absolwentkką Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Przez kilka lat pracowałam na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Wcześniejsze doświadczenia zdobywałam m. in. w domu dziecka, w poradni zdrowia psychicznego oraz wspierając rodziny zastępcze.

Agnieszka Wojtkowiak

Od 2010 roku pracuję z dziećmi i z młodzieżą w specjalistycznych placówkach oświatowych i pomocowych. Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem absolwentką Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek Regeneracja w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobyłam podczas praktyk w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, stażu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Ośrodku Regeneracja.

Maria Zawadzka

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Ukończyłam Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz specjalistką psychoterapii dzieci i młodzieży.

Rafał Zawadzki

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyłem Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia oraz kurs Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej w ramach ISTDP International. Posiadam certyfikat European Association for Integrative Psychotherapy. Jestem członkiem Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Anna Zegarek

Jestem absolwentką wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Mam certyfikat psychoterapeutką Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Od kilkunastu lat pracuję z młodzieżą. Pomaga mi doświadczenie zdobyte w pracy w szkole, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, no i wychowanie własnych dzieci.